Sao chép nhận xét và đề xuất trong Google Docs, Sheets, and Slides

Tháng 2 28, 2018


Google Docs, SheetsSlides hỗ trợ cho việc cộng tác tuyệt vời hơn về nội dung công việc. Đó là lý do tại sao việc lưu trữ lịch sử của sự hợp tác đó khi người dùng sao chép một tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày ngày càng trở nên quan trọng. Hiểu được nhu cầu trên đây, Google trình làng tính năng sao chép các nhận xét và đề xuất bất kỳ khi nào người dùng tạo một bản sao của tập tin  tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày.

Để sao chép nhận xét và đề xuất, chỉ cần chọn "Tạo bản sao" từ trình đơn Tệp và nhấp chọn hộp kiểm "Sao chép nhận xét và đề xuất" hoặc "Sao chép nhận xét".

Copy Comments 2.png

Những nhận xét và đề xuất sau đó sẽ được gắn nhãn đã được sao chép từ tài liệu gốc.

Copy Comments 1.png

Trải nghiệm ngay hôm nay, và cộng tác - ngay cả trên bản sao - một cách dễ dàng.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Đã khả dụng với Bản phát hành nhanh, riêng Bản phát hành theo định kỳ khả dụng vào ngày 29/11/2017.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai (1- 3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech