Sao chép thông tin cuộc họp Hangouts Meet qua các sự kiện Google Calendar

Tháng 2 28, 2018


Có nhiều lý do người dùng muốn lên lịch cho nhiều sự kiện Calendar kết hợp với chi tiết cuộc họp Hangouts Meet. Ví dụ:

  • Cài đặt các sự kiện riêng biệt cho cuộc phỏng vấn để bảo vệ sự riêng tư của người phỏng vấn.
  • Tạo các sự kiện riêng biệt, chẳng hạn như một sư kiện dùng để đặt phòng, một sự kiện dùng để mời diễn giả, một sự kiện dùng để mời khách tham dự.
  • Quay trở lại cuộc họp khác mà không cần thoát ra hay kết nối trở lại trong vòng nửa tiếng.

Trong tất cả các kịch bản trên đây, người dùng muốn chắc chắn tất cả người tham gia cùng một cuộc họp ngay cả khi được mời tham gia từ các sự kiện Calendar khác nhau.

Để đơn giản hóa quá trình này, Google tạo điều kiện dễ dàng hơn cho việc sao chép và dán thông tin cuộc họp Hangouts Meet qua các sự kiện rất dễ dàng.

Để thay đổi chi tiết cuộc họp của sự kiện:

  • Mở sự kiện trong chế độ chỉnh sửa.
  • Nhấp "Xem chi tiết".
  • Nhấp vào biểu tượng bút chì để chỉnh sửa
  • Dán mã (hoặc toàn bộ URL) của một cuộc họp Hangouts Meet khác.

Lưu ý rằng trải nghiệm này chỉ có trong Calendar mới trên web.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Đã khả dụng với Bản phát hành nhanh, riêng Bản phát hành theo định kỳ khả dụng vào ngày 12/12/2017.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai (1- 3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech