Sắp ra mắt: Báo cáo chuyển đổi từ Google for Education

Tháng 8 02, 2019


Tính năng mới:

Mùa tựu trường này, Google đã phát hành các báo cáo chuyển đổi Google for Education, khả dụng (miễn phí) đối với tất cả khối và trường trung học ở Hoa Kỳ. Quản trị viên có thể đăng ký để được thông báo một khi công cụ này khả dụng bằng cách điền vào biểu mẫu này.

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Tại sao sử dụng

Báo cáo chuyển đổi là một công cụ miễn phí được thiết kế để giúp định lượng một tổ chức triển khai Google for Education thông qua tất cả các sản phẩm và chương trình. Báo cáo dựa trên học kỳ theo dõi xu hướng sử dụng theo thời gian và giúp dễ nắm bắt cách thức tổ chức đang sử dụng G Suite, Chromebook và tiến triển thông qua các chương trình Chứng nhận và Chuyển đổi.

Dựa trên phản hồi khảo sát và thông tin sử dụng, quản trị viên sẽ nhận được các đề xuất và tài nguyên phù hợp từ Google cho Giáo for Education nhằm giúp tăng thêm tác động trong toàn tổ chức của mình.

Báo cáo chuyển đổi

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: thể hiện sự quan tâm đến việc nhận báo cáo chuyển đổi và nhận các bản cập nhật khởi chạy.
    • Lưu ý: Báo cáo chuyển đổi chỉ khả dụng cho người dùng G Suite for Education và G Suite Enterprise for Education ở Hoa Kỳ.
  • Người dùng cuối: không yêu cầu hành động.

Thông tin bổ sung

Cửa sổ khảo sát sẽ mở khi khởi chạy và quản trị viên sẽ có vài tuần để hoàn thành và chia sẻ khảo sát chuyển đổi (chưa đến 10 phút) với những người khác trong tổ chức. Báo cáo chuyển đổi tùy chỉnh sẽ được tạo khi cửa sổ khảo sát đóng, hiển thị các phản hồi khảo sát bên cạnh các chỉ số sử dụng sản phẩm và chương trình. Lưu ý rằng một báo cáo có thể được tạo bằng phản hồi của quản trị viên hoặc không có phản hồi. Nếu không có phản hồi khảo sát, báo cáo sẽ gần như không có giá trị sử dụng.

Các báo cáo có thể được tạo hai lần một năm - khi bắt đầu học kỳ mùa thu và mùa xuân - và sẽ xác định các khu vực cải thiện thông qua bảy yếu tố chuyển đổi chính, quản trị viên có thể tìm hiểu thêm tại đây.

Ngoài ra, quản trị viên sẽ có thể xem các chỉ số về hành vi của người dùng G Suite đang hoạt động trong suốt học kỳ vừa qua. Cụ thể, quản trị viên sẽ có thể xem dữ liệu liên quan đến cách thức người dùng trong tổ chức đang sử dụng các sản phẩm như Google Classroom, Docs, Drive, Slides, Site và nhiều hơn nữa để cộng tác, giao tiếp, sáng tạo và tư duy phản biện.

Liên kết hữu ích:

Chi tiết ra mắt:

  • Phiên bản G Suite: chỉ khả dụng đối với G Suite for Education và G Suite Enterprise for Education tại Hoa Kỳ.
  • Không khả dụng đối với G Suite Basic, G Suite Enterprise, G Suite Business và G Suite for Nonprofits.

Nguồn: LVtech