Sắp ra mắt: Google Meet trong Gmail trên thiết bị di động

Tháng 6 29, 2020


Tính năng mới:

Google đã từng thông báo sẽ đưa Meet vào Gmail trên di động. Đầu tháng 7/2020, Google sẽ khởi động thay đổi này cho người dùng G Suite bằng cách giới thiệu thẻ Meet trong ứng dụng Gmail trên Android và iOs. Điều này có nghĩa là người dùng có thể tham gia các cuộc họp video an toàn trực tiếp trong Gmail mà không cần phải mở ứng dụng nào khác trên điện thoại.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:
Meet trong Gmail sẽ cho phép người dùng bắt đầu một cuộc họp mới, tham gia cuộc họp bằng cách nhập mã cuộc họp hoặc tham gia các cuộc họp sắp tới được lên lịch trong Google Calendar mà không cần rời khỏi ứng dụng Gmail.

Thông tin bổ sung:

Meet trong Gmail đã khả dụng trên web. Lần ra mắt này giới thiệu chức năng tương tự và nhiều tính năng mới hơn, trong các ứng dụng di động của Gmail. Lưu ý rằng khi tính năng này chuẩn bị ra mắt, người dùng có thể nhận thấy những điều sau đây khi cố gắng tham gia các cuộc họp từ điện thoại:

  • Khi nhấp vào liên kết Meet từ thiết bị Android hoặc iOS, người dùng sẽ được chuyển đến ứng dụng Gmail để tham gia cuộc họp.
  • Giao diện của ứng dụng Meet sẽ được cập nhật nhưng duy trì tính trực quan.

Lưu ý rằng nếu người dùng nhấp vào một liên kết trong ứng dụng Meet, người dùng sẽ vẫn ở lại Meet và không được chuyển hướng đến ứng dụng Gmail. Những thay đổi này sẽ được triển khai trong vài tuần tới.

Xin lưu ý, trong suốt quá trình triển khai, trải nghiệm đối với người dùng iOS có thể khác nhau. Người dùng iOS có thể thấy ứng dụng Gmail khởi chạy nhanh chóng và sau đó bị đóng khi liên kết Meet được nhấp. Sau đó, người dùng sẽ được chuyển hướng để tham gia cuộc họp trong ứng dụng Meet. Tham gia các cuộc họp trong ứng dụng Meet sẽ chỉ diễn ra trong giai đoạn triển khai và sau giai đoạn này, người dùng iOS sẽ có thể tham gia cuộc họp trực tiếp trong Gmail.

Người dùng đã tắt Meet và người dùng G Suite Education đã tắt chức năng tạo cuộc gọi video sẽ không thể thấy thẻ Meet trong Gmail hoặc không thể tham gia các cuộc họp trong ứng dụng Gmail.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có kiểm soát dành cho quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: Meet trong Gmail trên thiết bị di động sẽ được BẬT theo mặc định khi người dùng cập nhật ứng dụng Gmail. Người dùng có thể ẩn thẻ Meet bên trong ứng dụng Gmail trong cài đặt Gmail bằng cách bỏ chọn “Hiển thị thẻ Meet để gọi video”.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 16/6/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả người dùng G Suite có bật Meet.
  • Người dùng có tài khoản G Suite Education được bật để tạo Cuộc họp video sẽ có thẻ Meet được bật trong Gmail. Các tài khoản giáo dục không thể tạo Cuộc họp video sẽ không thấy thẻ Meet trong Gmail và thay vào đó nên sử dụng ứng dụng Meet trên thiết bị di động trên Android hoặc iOS.

Nguồn: LVtech