Sắp ra mắt: Hiển thị đã đọc trên tin nhắn trong Google Chat

Tháng 9 19, 2020


Tính năng mới:

Kể từ 5/10/2020, người dùng có thể biết khi nào các tin nhắn trên Google Chat đã được xem. Điều này sẽ chỉ áp dụng trong các cửa sổ trò chuyện đang hoạt động và các cuộc trò chuyện trực tiếp 1-1 trên Android, iOS và web. Trong những tin nhắn này, người dùng sẽ thấy hình đại diện của người cần nhận tin ở bên phải tin nhắn cuối cùng mà họ đã xem.

Xem khi nào tin nhắn Google Trò chuyện đã được đọc

Hiển thị đã đọc sẽ cho người gửi biết tin nhắn đã được đọc hoặc người nhận đã trả lời tin nhắn từ một thông báo hay chưa. Tính năng này sẽ không hiển thị trong boot hoặc tin nhắn nhóm.

Tính năng này trước đây đã khả dụng trong Hangouts cổ điển và hiện đã khả dụng trong Google Chat.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: không có cài đặt người dùng cuối đối với tính năng này.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), sau ngày 5/10/2020

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Nguồn: LVtech