Sổ điểm trong Classroom đã được phát hành công khai

Tháng 6 22, 2019


Tính năng mới:

Năm ngoái, Google đã công bố bản beta đối với Sổ điểm trong Classroom. Sổ điểm giúp việc chấm điểm dễ dàng hơn, cho phép giáo viên giữ bài tập và điểm ở một nơi duy nhất trong Classroom. Tính năng này hiện đã có khả dụng.

Ảnh hưởng: người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Chấm điểm tốt hơn trong lớp học

Một trong những yêu cầu hàng đầu từ giáo viên là một quy trình chấm điểm được cải thiện. Sổ điểm cho phép giáo viên dễ dàng nhập và xem điểm đối với các lớp và tất cả học viên. Với khả năng xem tất cả các bài tập và điểm ở một nơi, giáo viên có thể được tổ chức và theo dõi toàn diện hoạt động của cả lớp theo thời gian. Để tìm hiểu thêm về các cải tiến chấm

điểm dành cho Classroom, hãy xem bài đăng này.


Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không yêu cầu hành động.
  • Người dùng cuối: để bắt đầu với Sổ Điểm, hãy đăng nhập vào Lớp học và nhấp vào tab Điểm số ở đầu trang.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã khả dụng hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 24/6/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đã khả dụng hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 24/6/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech