Soạn thảo thông minh trong Gmail hiện khả dụng đối với G Suite

Tháng 10 01, 2018


Google nỗ lực hỗ trợ để việc soạn thảo email trở nên dễ dàng hơn. Soạn thư thông minh trong Gmail, hiện khả dụng cho người dùng G Suite, tự động hoàn thành email. Tính năng này có thể điền vào các cụm từ phổ biến và các địa chỉ liên quan, như địa chỉ nhà và văn phòng; trong tương lai, tính năng này sẽ ngày càng thông minh hơn - học những lời chào được sử dụng nhiều nhất của người dùng.

Soạn thảo thông minh được bật theo mặc định cho tất cả người dùng G Suite. Người dùng có thể tắt tính năng này trong cài đặt chung của Gmail (Soạn thảo thông minh > Tắt đề xuất soạn thảo).

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Tính năng này hiện đã khả dụng đối với Bản phát hành nhanh, riêng Bản phát hành theo định kỳ sẽ khả dụng trong 2 tuần tới.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech