Soạn thảo và lên lịch gửi email trong Gmail

Tháng 4 10, 2019


Tính năng mới:

Bây giờ người dùng có thể lên lịch gửi email trong Gmail để gửi vào khoảng thời gian mong muốn (ngày và giờ cụ thể). Google đã giới thiệu tính năng này trên Android, iOS và Gmail trên web.

Ảnh hưởng: tất cả người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Chỉ cần soạn thảo email như thường lệ, sau đó lên lịch để gửi vào khoảng thời gian thích hợp hơn (ngày và giờ cụ thể). Điều này cho phép người dùng kiểm soát tốt hơn, đồng thời cho phép thay đổi thời gian làm việc ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào thuận tiện nhất cho người gửi lẫn người nhận. Ngoài ra, thậm chí tạo điều kiện dễ dàng hơn trong việc cộng tác trên toàn cầu, cho phép làm việc theo bất kể múi giờ nào trong khi vẫn tôn trọng “thời gian kỹ thuật số” của mọi người.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không yêu cầu hành động.
  • Người dùng cuối: khi soạn thảo một email hoặc trả lời trong Gmail, giờ đây sẽ thấy một mũi tên bên cạnh nút Gửi.
    • Nhấp vào mũi tên này sẽ cung cấp tùy chọn lên lịch gửi.
    • Sau khi nhấp vào “Lên lịch gửi”, người dùng có thể chọn ngày & giờ cụ thể muốn gửi email.

Chi tiết bổ sung:

Với lần ra mắt này, Google cũng sẽ thêm một thư mục “Lên lịch” trong Gmail. Các email được lên lịch sẽ xuất hiện trong thư mục “Lên lịch” trong tình trạng xếp hàng chờ được gửi.

Liên kết hữu ích

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 1/4/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 15/4/2019.

Lưu ý, dự kiến người dùng có thể thấy thư mục của Lịch được lập lịch trước khi họ có thể dùng tính năng lên lịch gửi email.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech