Soạn thư Gmail mới với các tùy chọn định dạng và tải xuống

Tháng 1 24, 2019


Những thay đổi mới:

Google đã thêm ba tính năng mới cho Gmail:

 • Phím tắt để hoàn tác / làm lại trong cửa sổ soạn thảo.
 • Phím tắt cho việc gạch ngang chữ.
 • Khả năng tải xuống thư dưới dạng tập tin .EML ở định dạng rfc822 từ Gmail trên web.

Ảnh hưởng: người dùng cuối.

Vì sao sử dụng:

 • Hoàn tác / Làm lại: nếu người dùng cần hoàn tác một hành động, ví dụ như vô tình xóa nội dung bản nháp của một email, người dùng có thể thực hiện ngay từ chế độ xem. Bất cứ khi nào hoàn tác, người dùng cũng muốn có tùy chọn làm lại, vì vậy Google đã thêm tính năng này.
 • Gạch ngang chữ: gạch ngang chữ là một gợi ý trực quan rằng một điều gì đó đã được hoàn thành hoặc có thể được sử dụng như một đề xuất chỉnh sửa. Google nhận thấy chức năng này rất quan trọng để viết email nhanh chóng và hiệu quả, đặc biệt là khi người dùng muốn chỉ ra một cách trực quan sự thay đổi trong ngôn ngữ.
 • Tải xuống dưới dạng .EML: định dạng này được nhận dạng bởi các ứng dụng email khác, cho phép người dùng xem nội dung Gmail cùng với các tập tin đính kèm trong các ứng dụng khách này. Ngoài ra, với tính năng này, giờ đây người dùng có thể thêm các thư đã được tải xuống này dưới dạng tập tin đính kèm trong email.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: không yêu cầu hành động.
 • Người dùng cuối - định dạng soạn thảo mới: nhấp vào trình đơn định dạng trong cửa sổ soạn thảo Gmail.

 • Người dùng cuối - định dạng tải xuống mới: mở trình đơn Khác (ba chấm) và chọn Tải xuống thư.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày), bắt đầu từ ngày 22/1/2019.
 • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày), bắt đầu từ ngày 22/1/2019.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng cho tất cả các phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech