Sử dụng các công cụ cộng tác của G Suite với LMS cùng với Assignments bản Beta

Tháng 8 16, 2019


Tính năng mới 

Google vừa công bố Google Assignments, ban đầu sẽ khả dụng trong phiên bản beta. Assignments là một bản khởi chạy lại của Course Kit, bao gồm các tính năng mới giúp cải thiện quy trình giao bài tập và chấm điểm đối với người dạy học, như báo cáo độc đáo và phiếu tự đánh giá. Nhìn chung, điều này mang lại trải nghiệm tập trung vào người dùng được cải thiện và mở rộng hơn.

Giờ đây, người dùng cuối có thể sử dụng Assignments như một người bạn đồng hành độc lập không yêu cầu quản trị viên kích hoạt. Hoặc, cũng có thể được sử dụng như một công cụ LTI trong LMS, nhưng yêu cầu hành động từ quản trị viên.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Assignments cho phép tạo, phân tích và phân loại khóa học một cách nhanh chóng và an toàn, đồng thời trao quyền cho người học hiệu quả hơn bằng cách sử dụng các công cụ cộng tác của G Suite for Education.

Nếu đang sử dụng Classroom tức là người dùng đã có quyền truy cập vào các tính năng và khả năng của Assignments, bao gồm các báo cáo độc đáo mới. Đối với tất cả người dùng khác, Assignments cho phép truy cập vào các tính năng này như tính năng bổ sung cho LMS của trường học.

Làm thế nào để bắt đầu:

Có hai cách để truy cập Assignments: như một người bạn đồng hành độc lập với LMS, với yêu cầu thiết lập tối thiểu; hoặc như một công cụ LTI được tích hợp với LMS.

Quản trị viên:

  • Quản trị viên G Suite for Education có thể bày tỏ sự quan tâm đến Assignments Beta tại đây.
  • Assignments khả dụng dưới dạng công cụ LTI có thể được sử dụng trong LMS
  • Assignments là phiên bản cải tiến và mở rộng của Course Kit, vì vậy nếu đã có trong Beta Kit, quản trị viên sẽ tự động truy cập vào Assignments.

Người dùng cuối:

  • Người dùng cuối có thể bày tỏ sự quan tâm đến Beta Assignments tại đây, không cần thiết lập thêm.
  • Người dùng có thể bắt đầu sử dụng Assignments từ menu ứng dụng Google hoặc tại Assignments.google.com. Truy cập Trung tâm trợ giúp để được hướng dẫn chi tiết về việc bắt đầu với Assignments.

Thông tin bổ sung:

Assignments được xây dựng theo tiêu chuẩn Khả năng tương tác Công cụ học tập (LTI), làm cho nó tương thích với mọi LMS hỗ trợ LTI phiên bản 1.1 trở lên. Điều này cho phép người hướng dẫn chia sẻ liên kết đến sinh viên làm việc trực tiếp từ Assignments thông qua LMS và xuất các lớp sang Google Sheets hoặc dưới dạng tệp CSV để nhập vào LMS.

Liên kết hữu ích

Chi tiết ra mắt

Phiên bản phát hành:

Nguồn: LVtech