Sử dụng điện thoại Android để xác minh 2 bước trên thiết bị iOS

Tháng 6 15, 2019


Tóm tắt:

Năm nay, Google đã công bố khả năng sử dụng khóa bảo mật tích hợp trên điện thoại Android để xác thực hai bước trong G Suite.

Giờ đây, người dùng có thể sử dụng các thiết bị Android 7.0+ (Nougat) để xác minh đăng nhập với các dịch vụ Google và Google Cloud trên iPad và iPhone của Apple.

Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng khóa bảo mật tích hợp trên điện thoại Android để xác minh đăng nhập trên thiết bị iOS, vui lòng xem Blog bảo mật.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: tính năng này đã khả dụng.
  • Bản phát hành theo định kỳ: tính năng này đã khả dụng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

  • Nếu Xác minh 2 bước hoặc Thực thi khóa bảo mật được bật cho một tổ chức, điện thoại Android sẽ khả dụng dưới dạng tùy chọn khóa bảo mật theo mặc định.

Nguồn: LVtech