Sử dụng điện thoại làm khóa bảo mật trong Chương trình bảo vệ nâng cao

Tháng 1 20, 2020


Tính năng mới:

Bây giờ người dùng có thể sử dụng điện thoại di động của mình làm khóa bảo mật trong Chương trình bảo vệ nâng cao cho doanh nghiệp. Điều này có nghĩa là người dùng có thể sử dụng khóa bảo mật tích hợp trên thiết bị Android hoặc iOS để xác minh 2 bước, giúp bảo vệ người dùng với cài đặt bảo mật tài khoản mạnh nhất, dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Người dùng có thể tìm hiểu thêm và đăng ký Chương trình bảo vệ nâng cao tại g.co/advifiedprotection.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối

Tại sao sử dụng:

Chương trình bảo vệ nâng cao dành cho doanh nghiệp thực thi gói một số chính sách bảo mật, có thể giúp bảo vệ tài khoản của những nhân viên có nguy cơ bị tấn công. Bằng cách thêm tùy chọn sử dụng điện thoại làm khóa bảo mật với chương trình này, hy vọng nhiều người dùng G Suite sẽ có thể tận dụng sự bảo vệ này cung cấp do:

  • Đăng ký đơn giản hơn - Người dùng có thể đăng ký nhanh chóng bằng các thiết bị đã sở hữu.
  • Trải nghiệm người dùng trực quan - Người dùng quen thuộc với giao diện điện thoại và thường mang theo điện thoại.
  • Chi phí thấp hơn - Điều này giúp giảm nhu cầu mua khóa bảo mật.

Thông tin bổ sung:

Chương trình bảo vệ nâng cao dành cho doanh nghiệp thực thi một bộ chính sách bảo mật cao đặc biệt dành cho nhân viên có nguy cơ bị tấn công có chủ đích. Các cuộc tấn công có chủ đích được mô tả như các cuộc tấn công mang tính thủ công với khối lượng thấp và rất tinh vi thường được thực hiện bởi các nhóm chuyên nghiệp hoặc các tổ chức. Nhân viên có nguy cơ bị tấn công có chủ đích gồm quản trị viên CNTT, giám đốc điều hành và nhân viên trong các ngành như tài chính hoặc chính phủ.

Các chính sách riêng lẻ hiện có trong Chương trình bảo vệ nâng cao cũng khả dụng đối với quản trị viên G Suite và người dùng bên ngoài chương trình. Tuy nhiên, Chương trình bảo vệ nâng cao dành cho doanh nghiệp cung cấp một gói các cài đặt bảo mật tài khoản mạnh nhất nhưng dễ sử dụng dành cho những người dùng có nguy cơ rủi ro cao và chương trình này liên tục phát triển để đảm bảo bảo mật tài khoản mạnh nhất.


Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai

  • Tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả người dùng.

Khả dụng:

  • Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Tài nguyên:


Nguồn: LVtech