Sử dụng Gmail cùng các ứng dụng khác trên iOS với đa nhiệm iPad

Tháng 7 15, 2020


Tóm tắt:

Khi sử dụng iPad, giờ đây, người dùng có thể đa nhiệm với Gmail cùng các ứng dụng iOS khác. Người dùng có thể sử dụng Gmail và Google Calendar cùng lúc với chế độ chia màn hình (Split View) để kiểm tra lịch trình trước khi trả lời email xác nhận thời gian họp. Hoặc, có thể dễ dàng kéo và thả hình ảnh từ Google Photos vào email mà không cần rời khỏi Gmail.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát dành cho quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ khả dụng theo mặc định. Để bật Đa nhiệm trên iPad, hãy truy cập ứng dụng Cài đặt > Màn hình chính & thanh Dock > Đa nhiệm và chọn “Cho phép nhiều ứng dụng”. Truy cập Trung tâm trợ giúp của Apple để tìm hiểu thêm.

Để vào chế độ chia màn hình, khi vào Gmail và vuốt lên từ dưới cùng của màn hình để mở Dock. Trên Dock, chạm và giữ ứng dụng muốn mở và kéo sang cạnh trái hoặc phải màn hình.

Người dùng nên bật phím tắt cho Gmail trên iPad để sử dụng đa nhiệm hiệu quả hơn.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: tính năng này hiện đã khả dụng đối với tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng G Suite và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech