Sử dụng Google Drive và ứng dụng Files để sắp xếp nội dung trên thiết bị iOS 11

Tháng 2 28, 2018


Với Google Drive, người dùng có thể truy cập và chỉnh sửa tập tin trên nhiều thiết bị và nền tảng làm việc. Ứng dụng Files mới cho iOS 11 sẽ tập hợp các tập tin và tài liệu được lưu trữ trên thiết bị iOS và trên mây thông qua các ứng dụng và dịch vụ khác nhau.

Hôm nay, Google thông báo sẽ tích hợp đầy đủ ứng dụng Drive với ứng dụng Files trên các thiết bị chạy iOS 11.

Với phiên bản ứng dụng Drive mới nhất, người dùng có thể dễ dàng truy cập và quản lý tài liệu, ảnh được lưu trữ trong Drive bằng cách mở ứng dụng Files trên thiết bị iOS. Nếu đã cài đặt ứng dụng Google Docs, Sheets hoặc Slides, hãy gõ trên bất kỳ tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày nào của Google trong ứng dụng Files ngay lập tức ứng dụng của trình chỉnh sửa Google có liên quan sẽ được mở. Người dùng cũng có thể tận dụng các tính năng iOS 11 mới như kéo và thả tệp giữa các ứng dụng với thư mục trong Ứng dụng Files.

Chi tiết ra mắt

Tình năng dành cho người dùng:

Khả dụng cho Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai (1-3  ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech