Sử dụng Google Maps trong bảng điều khiển bên truy cập nhanh

Tháng 4 22, 2021


Tóm tắt:

Giờ đây, người dùng có thể sử dụng Google Maps trong bảng điều khiển bên truy cập nhanh. Điều này có nghĩa là người dùng có thể sử dụng Google Maps để xem và nghiên cứu thông tin địa điểm trên cùng một màn hình, giúp dễ dàng hơn trong việc:

  • Xem thông tin chi tiết về địa điểm như vị trí, giờ mở cửa và đánh giá của người dùng.

  • Đảm bảo rằng đang thêm vị trí chính xác vào sự kiện trên Calendar.

  • Nhận chỉ đường và thời gian di chuyển để lập kế hoạch trước chuyến đi đến một địa điểm tổ chức sự kiện sắp tới. Người dùng có thể thêm các chuyến đi vào Calendar để giúp đến đúng giờ vì biết khi nào nên khởi hành. Dự đoán về lưu lượng giao thông và chuyển tuyến tại thời điểm diễn ra sự kiện trong tương lai được sử dụng để ước tính tốt hơn về thời gian di chuyển.

Bảng điều khiển bên truy cập nhanh đã có thể giúp xem Calendar khi ở trong các ứng dụng Google Workspace khác, ghi chú, quản lý công việc và hơn thế nữa. Với Maps trong bảng điều khiển bên, người dùng có thể xem thêm thông tin mà không cần chuyển đổi ngữ cảnh hoặc sử dụng nhiều tab. Điều này sẽ giúp dễ dàng lên kế hoạch và tham gia các sự kiện kịp thời.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: tính năng này sẽ được bật theo mặc định đối với tất cả người dùng đã bật Calendar và Maps. Nếu Maps bị tắt đối với người dùng, sẽ không có thay đổi nào và người dùng sẽ không nhìn thấy Maps trong bảng điều khiển bên cạnh. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách bật hoặc tắt dịch vụ cho người dùng.

  • Người dùng cuối: nếu quản trị viên đã bật Maps, hãy nhấp vào vị trí của bất kỳ sự kiện Calendar nào để bắt đầu sử dụng tính năng này. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng bảng điều khiển bên.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 19/04/2021.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 03/05/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech