Sử dụng Google Voice và Google Fi với cùng tài khoản

Tháng 7 02, 2020


Tóm tắt:

Google Voice hiện hoạt động với Google Fi, do đó người dùng có thể có các số Fi và Voice riêng biệt trên cùng một tài khoản Google. Điều này có nghĩa là người dùng có thể sử dụng các số khác nhau cho các mục đích khác nhau, chẳng hạn như một số dành cho gia đình và bạn bè và một số dành cho công việc. Khi thiết lập chuyển tiếp trong Google Voice hoặc Google Fi, người dùng sẽ nhận được các cuộc gọi từ cả hai số ở một vị trí trung tâm.

Hy vọng sự thay đổi này sẽ giúp người dùng dễ dàng quản lý cuộc gọi hơn.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát dành cho quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: để quản lý cả Voice và Fi với cùng một tài khoản Google, hãy thiết lập chuyển tiếp cuộc gọi trên trang cài đặt Google Voice. Để đăng ký Fi, hãy truy cập fi.google.com hoặc tải xuống ứng dụng Fi.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 22/6/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả khách hàng G Suite có giấy phép Google Voice.

Nguồn: LVtech