Sử dụng Hangouts Meet với Safari

Tháng 2 19, 2020


Tóm tắt: 

Giờ đây, người dùng có thể sử dụng Hangouts Meet, bao gồm chức năng chia sẻ màn hình, với phiên bản Safari 13 trở lên. Điều này sẽ tạo ra trải nghiệm cuộc họp đơn giản hơn đối với người dùng Mac vốn thích sử dụng Safari làm trình duyệt mặc định.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: không có cài đặt cho người dùng cuối đối với tính năng này. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Meet với tất cả các trình duyệt.

Thời gian triển khai:

Tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả khách hàng G Suite.

Liên kết hữu ích:

Yêu cầu khi sử dụng Hangouts Meet

Nguồn: LVtech