Sử dụng Hộp thư cộng tác và nhãn trong Google Groups mới

Tháng 9 03, 2020


Tính năng mới: 

Google đang tung ra hai tính năng trong Google Groups mới:

  • Hộp thư đến cộng tác, có thể được các nhóm sử dụng để cộng tác trên thư mà một nhóm nhận được, chẳng hạn như nhóm hỗ trợ khách hàng quản lý các trường hợp hỗ trợ đối với khách hàng.
  • Các nhãn dùng chung, có thể giúp tổ chức các cuộc trò chuyện nhóm và cho phép người dùng lọc và tìm kiếm thư. Điều này thay thế các thẻ và danh mục trong Google Group cũ.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Các tính năng này đã có trong các Google Group cũ, nhưng cho đến nay vẫn chưa có trong Google Group mới. Hy vọng rằng việc thêm hai tính năng này vào trải nghiệm mới sẽ cho phép nhiều người dùng sử dụng giao diện mới và cải tiến trong Groups.

Thông tin chi tiết:

Hộp thư đến cộng tác

Sử dụng Google Groups làm Hộp thư đến cộng tác có thể hữu ích nếu người dùng muốn sử dụng nhóm làm danh sách gửi thư cho nhóm, nơi các thành viên khác trong nhóm có thể xem, quản lý và trả lời các thư được gửi đến nhóm. Ví dụ: người dùng có thể có Hộp thư đến cộng tác cho nhóm hỗ trợ, do đó, nhóm này đều có thể thấy các câu hỏi liên quan đến địa chỉ email hỗ trợ. Sau khi nhận được câu hỏi, các thành viên trong nhóm có thể giao nhiệm vụ cho nhau, phân loại chủ đề bằng nhãn và đánh dấu chủ đề là đã giải quyết. Hộp thư đến cộng tác trong Google Groups mới cho phép:

  • Tìm kiếm nâng cao, bao gồm cả trạng thái hội thoại
  • Lọc, bao gồm các bộ lọc nhanh cho trạng thái cuộc trò chuyện hoặc để giúp người dùng tìm thấy các cuộc hội thoại được chỉ định cho chính người dùng, người khác hoặc chưa được chỉ định

Người dùng có thể truy cập các hộp thư đến cộng tác hiện có trong trải nghiệm Groups mới. Các nhóm mới và hiện có có thể được thay đổi thành Hộp thư đến cộng tác thông qua cài đặt Nhóm.

Tìm hiểu thêm về Hộp thư đến cộng tác.

Nhãn

Nhãn là sự thay thế cho các thẻ và danh mục trong Google Groups cũ. Bất kỳ thẻ nào hiện được sử dụng trong Google Group cũ sẽ được chuyển sang Google Group mới dưới dạng nhãn và tính năng này sẽ được bật tự động. Các thẻ được tạo trong danh mục cũng sẽ được di chuyển qua nếu tính năng Nhãn được bật trong Google Groups mới. Lưu ý, các danh mục sẽ không được di chuyển.

Khi một thư được gửi đến nhóm, chủ sở hữu hoặc người quản lý nhóm có thể gắn nhãn các cuộc hội thoại. Các nhãn sẽ xuất hiện trong bảng điều hướng bên trái của một nhóm và bất kỳ người dùng nào đang xem nhóm sau đó đều có thể tìm kiếm và lọc các cuộc hội thoại theo các nhãn. Điều này có thể giúp người dùng dễ dàng tìm thấy thư, xem các thư có liên quan được nhóm lại hoặc quản lý quy trình công việc trong Hộp thư đến cộng tác.

Tìm hiểu thêm về nhãn.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát dành cho quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: các tính năng này sẽ bị TẮT theo mặc định, nhưng có thể được chủ sở hữu hoặc người quản lý nhóm bật cho từng nhóm. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về Hộp thư cộng tácnhãn.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 25/8/2020.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 1/9/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite và người dùng tài khoản Google cá nhân

Nguồn: LVtech