Sử dụng trợ lý Google với tài khoản G Suite (phiên bản beta)

Tháng 12 07, 2019


Tính năng mới:

Google đã mở một chương trình beta cho phép người dùng G Suite thực hiện nhiều hơn khi đang di chuyển với Trợ lý Google khi đăng nhập bằng tài khoản G Suite. Trợ lý Google sẽ phản hồi các lệnh thoại đối với một số chức năng Lịch và Gmail của Google và:

  • Thông tin cho người dùng về cuộc họp tiếp theo
  • Tạo, hủy hoặc sắp xếp lại một sự kiện Lịch
  • Gửi một ghi chú cho người tham dự sự kiện qua email
  • Gửi email
  • Quay số vào một cuộc họp

Ảnh hưởng: 

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Bằng cách sử dụng Trợ lý Google với tài khoản G Suite, người dùng có thể dễ dàng hoàn thành các nhiệm vụ liên quan đến công việc trong khi di chuyển.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: đăng ký tham gia chương trình beta bằng cách điền vào mẫu này.
  • Người dùng cuối: không yêu cầu hành động.

Thông tin bổ sung:

Để sử dụng chức năng Trợ lý Google, người dùng phải đăng nhập vào tài khoản G Suite của mình. Ngoài ra, nếu có cả tài khoản cá nhân và tài khoản G Suite, xin lưu ý rằng Trợ lý chỉ có thể trả lời các câu hỏi cho một tài khoản tại một thời điểm. Người dùng phải chuyển đổi giữa các tài khoản nếu muốn đặt câu hỏi liên quan đến tài khoản khác.

Chức năng beta này chỉ khả dụng với tiếng Anh.

Chi tiết ra mắt

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

  • Các tính năng này sẽ được TẮT theo mặc định. Quản trị viên có thể đăng ký tham gia chương trình beta bằng cách sử dụng mẫu này.

Nguồn: LVtech