Tăng cường tiện ích bổ sung Google Workspace trong Gmail với tính năng Thời gian soạn thảo

Tháng 11 02, 2020


Tóm tắt:

Google đang cải tiến cách làm việc với Tiện ích bổ sung của Google Workspace trong Gmail với việc bổ sung các chức năng Thời gian soạn. Chức năng thời gian soạn có thể giúp điều chỉnh và định dạng trong Gmail nhanh hơn bằng cách:

  • Thêm người nhận vào các trường “Tới”, “CC” và “BCC”.
  • Chèn nội dung vào dòng chủ đề và nội dung của email.
  • Chèn các mẫu tin nhắn để có giao diện nhất quán và hơn thế nữa.

Các tổ chức cũng có thể tạo tiện ích thời gian soạn thư bằng cách sử dụng Apps Script hoặc luân phiên thời điểm chương trình đang chạy. Sử dụng hướng dẫn để tìm hiểu thêm về cách tạo các tác vụ soạn thư.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, có thể chỉ định những ứng dụng mà người dùng có thể cài đặt từ Google Workspace Marketplace. Quản trị viên cũng có thể cài đặt các Tiện ích bổ sung Google Workspace đã chọn cho toàn bộ miền thông qua danh sách trong Google Workspace Marketplace.
  • Người dùng cuối: nếu được quản trị viên cho phép, người dùng có thể cài đặt Tiện ích bổ sung của Google Workspace bằng nút “+” trong bảng điều khiển bên truy cập nhanh Google Workspace. Các tiện ích bổ sung cài đặt sẽ xuất hiện trong bảng điều khiển trên các ứng dụng Google Workspace.

Thời gian triển khai:

  • Tiện ích bổ sung thời gian soạn thảo hiện khả dụng trong Google Workspace Marketplace.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education, Enterprise for Education, Nonprofits customers (khi tính năng này được bật bởi quản trị viên) và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech