Tăng cường xác minh 2 bước bằng cách hiển thị lời nhắc trên điện thoại

Tháng 7 01, 2020


Tính năng mới:

Bắt đầu từ ngày 07/07/2020, Google sẽ thực hiện nhắc nhở xác minh qua điện thoại bằng phương thức Xác minh 2 bước chính (2SV) cho tất cả người dùng đủ điều kiện, trừ khi người dùng đã sử dụng các khóa bảo mật làm phương thức xác minh 2 bước. Điều này có nghĩa là nếu người dùng đăng nhập vào tài khoản Google và cũng được đăng nhập trên điện thoại thông minh, người dùng sẽ được yêu cầu làm theo lời nhắc trên điện thoại để xác minh nỗ lực đăng nhập. Điều này sẽ giúp tăng bảo mật tài khoản đồng thời giúp đăng nhập dễ dàng hơn.

Điều này sẽ không được áp dụng nếu người dùng sử dụng khóa bảo mật để bảo vệ tài khoản. Người dùng cũng sẽ có thể sử dụng các phương thức khác (chẳng hạn như mã nhận được bằng văn bản) bằng cách chọn các tùy chọn phương thức trong khi xác minh bằng lời nhắc trên điện thoại.

Lời nhắc trên điện thoại xác minh nỗ lực đăng nhập thông qua điện thoại thông minh

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Lời nhắc trên điện thoại, còn được gọi là lời nhắc trên thiết bị -  bảo mật hơn so với mã văn bản hoặc mã thoại. Việc này cũng dễ sử dụng hơn vì tránh yêu cầu người dùng nhập thủ công mã nhận được trên thiết bị khác. Bằng cách dùng lời nhắc trên điện thoại là phương thức chính cho nhiều người dùng hơn, hy vọng rằng tính năng này sẽ tận dụng lợi thế bảo mật bổ sung mà không phải thay đổi cài đặt thủ công, mặc dù người dùng vẫn có thể sử dụng các phương pháp Xác minh 2 bước khác nếu muốn.

Thông tin bổ sung:

Lời nhắc trên điện thoại hoạt động thế nào?

Sau khi nhập mật khẩu để đăng nhập vào Tài khoản Google, Google sẽ gửi lời nhắc "Đang cố gắng đăng nhập?" trên tất cả thiết bị di động đủ điều kiện đăng nhập. Lời nhắc này cho biết thời gian và thiết bị đăng nhập, sau đó yêu cầu người dùng xác nhận hoặc chặn nỗ lực đăng nhập đơn giản bằng cách chạm vào thiết bị di động. Người dùng vẫn có thể chọn một phương thức xác minh khác trong khi đăng nhập. Người dùng cũng sẽ ngừng nhận lời nhắc trên điện thoại nếu đăng xuất khỏi điện thoại đó. Tìm hiểu thêm về lời nhắc trên điện thoại.

Người dùng có khóa bảo mật không bị ảnh hưởng bởi thay đổi này

Người dùng sẽ không có lời nhắc làm phương thức xác minh hai bước trong hai tình huống sau:

  • Nếu một tổ chức thực thi tùy chọn phương thức xác minh hai bước “Chỉ khóa bảo mật” đối với người dùng, sẽ không có thay đổi và người dùng sẽ tiếp tục được yêu cầu sử dụng khóa bảo mật.
  • Nếu người dùng hiện có hoặc tại bất kỳ thời điểm nào trong tương lai thêm khóa bảo mật đối với tài khoản, xác minh khóa bảo mật sẽ được chuyển thành phương thức chính.

Ngoài ra, nếu người dùng không bật tính năng Xác minh 2 bước, điều này sẽ không được áp dụng.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định. Quản trị viên chỉ có thể vô hiệu hóa tính năng này bằng cách yêu cầu sử dụng khóa bảo mật. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách bảo vệ doanh nghiệp với Xác minh 2 bước.
  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định và có thể được vô hiệu hóa bởi người dùng. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách đăng nhập bằng Xác minh 2 bước.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 7/7/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng G Suite và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech