Tăng độ tin cậy trong bảo mật dữ liệu trên Cloud với Truy cập minh bạch

Tháng 4 27, 2019


Những tính năng mới: Google đã cung cấp dịch vụ truy cập minh bạch đối với G Suite. Quyền truy cập minh bạch cho phép quản trị viên hiểu rõ hơn về các hành động được thực hiện bởi nhân viên của Google liên quan đến dữ liệu của miền. Quản trị viên có thể xem lý do đối với mỗi lần truy cập, bao gồm tham chiếu đến các hỗ trợ cụ thể có liên quan, điều này giúp quản trị viên hỗ trợ các yêu cầu kiểm tra.

Truy cập minh bạch chỉ khả dụng đối với G Suite EnterpriseEnterprise for Education.

Ảnh hưởng: chỉ quản trị viên.

Tại sao sử dụng:

Tại G Suite, Google đã nỗ lực để đạt được và duy trì niềm tin với khách hàng. Việc truy cập tính minh bạch - Access Transparency hỗ trợ cam kết đối với niềm tin của khách hàng bằng cách cung cấp nhật ký hoạt động chi tiết được thực hiện bởi nhân viên Google và lý do cho mỗi lần truy cập, bao gồm các tham chiếu đến hỗ trợ cụ thể có liên quan.

Truy cập minh bạch có thể giúp:

  • Xác minh lý do tại sao Google truy cập dữ liệu, chẳng hạn như sửa lỗi hoặc tham dự các yêu cầu.
  • Hỗ trợ các yêu cầu kiểm tra.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: quản trị viên có đặc quyền Báo cáo có thể truy cập Admin console > Báo cáo > Truy cập minh bạch. Sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về Tính minh bạch.
  • Người dùng cuối: không yêu cầu hành động.

Chế độ xem mẫu của báo cáo mới đối với Truy cập minh bạch

Chi tiết bổ sung:

Truy cập minh bạch sẽ cho phép quản trị viên:

  • Xem lý do truy cập dữ liệu, bao gồm các tham chiếu đến hỗ trợ cụ thể có liên quan.
  • Xác minh lý do tại sao nhân viên Google truy cập dữ liệu, chẳng hạn như sửa lỗi hoặc tham dự các yêu cầu của quản trị viên.
  • Xem và tải xuống nhật ký để giúp hỗ trợ kiểm toán theo quy định hoặc nhu cầu lưu trữ dữ liệu, hiển thị thông tin như vị trí của người truy cập, chứng minh truy cập và hành động được thực hiện trên một tài nguyên cụ thể.

Liên kết hữu ích

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 20/4/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 20/4/2019.

Phiên bản phát hành:

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech