Tạo cuộc họp cho Calendar trên Android

Tháng 5 28, 2019


Tóm tắt

Google đã công bố gần đây cách tạo sự kiện mới cho Calendar trên web. Google đang thực hiện các cải tiến tương tự để giúp người dùng tiết kiệm thời gian và giúp tạo hoặc chỉnh sửa các sự kiện trên thiết bị Android dễ dàng hơn.

Người dùng sẽ thấy một số thay đổi khi tạo/chỉnh sửa cuộc họp trên Android, chẳng hạn như:

  • Duy trì quyền truy cập trực quan đến lưới lịch: người dùng có thể thu gọn hoặc mở rộng chế độ xem tạo/chỉnh sửa, do đó có thể di chuyển qua lại giữa màn hình và lịch biểu. Điều này cho phép tương tác trực tiếp với lịch biểu bằng cách nhấp vào thời gian mong muốn, kéo và thả theo chiều dọc sang thời gian khác trong cùng ngày hoặc theo chiều ngang sang một ngày khác.
  • Xem trình trạng rảnh/bận của khách mời mà không cần rời khỏi chế độ xem tạo/chỉnh sửa: dễ dàng xem trình trạng rảnh/bận của khách mời ngay trên lịch biểu, vì lịch của khách mời sẽ tải khi được thêm vào sự kiện. Google Calendar cũng có thể đề xuất một tiêu đề cho cuộc họp. Sau khi thêm khách, người tổ chức có thể xem lịch trình của khách bằng cách nhấp vào "Xem lịch biểu" hoặc bằng cách kéo xuống Chế độ xem khi tạo lịch.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 7/5/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 7/5/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

  • Tính năng này được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech