Tạo danh sách nhiệm vụ nhóm trong Keep

Tháng 4 15, 2020


Sắp xếp hợp lý với danh sách nhiệm vụ nhóm trong Keep

Google Keep giúp ghi chú nhanh trong các cuộc họp và giữ danh sách nhiệm vụ cá nhân. Thật tuyệt khi có thể chia sẻ các danh sách nhiệm vụ đó với nhóm, vì vậy người dùng có thể cùng nhau tổ chức công việc!

Các bước thực hiện:

  • Trong Keep -> Chọn
    Đặt tiêu đề và bắt đầu thêm nhiệm vụ
  • Chọnvà thêm địa chỉ email của những người cần chia sẻ

Quả là tuyệt vời vì người dùng đã có một danh sách nhiệm vụ hợp tác trực tiếp với các đồng nghiệp (tính năng này cũng rất tuyệt vời dành cho danh sách mua sắm nguyên vật liệu hay vật tư của doanh nghiệp/tổ chức).

Nguồn: LVtech