Tạo ghi nhớ dựa trên vị trí trong Keep

Tháng 2 05, 2021


Nếu có một ghi chú hoặc danh sách được lưu trong Keep, người dùng có thể đặt Lời nhắc dựa trên thời gian trên đó, sau đó thêm vào Lời nhắc trong Google Calendar

Tuy nhiên, nó thậm chí còn tốt hơn, quý vị muốn có một danh sách nhiệm vụ nhất định xuất hiện khi đến văn phòng của khách hàng, nhưng quý vị không chắc chắn điều đó sẽ xảy ra khi nào, hãy đặt lời nhắc dựa trên vị trí! Sau đó, khi bạn đến văn phòng của khách hàng, Keep sẽ nhắc về danh sách của quý vị, với một liên kết trực tiếp trở lại ghi chú trong Keep.

Cách thực hiện

  • Mở ghi chú trong Keep
  • Chọn 
    • Thay vì chọn thời gian, chọn địa điểm và nhập địa chỉ

Tính năng này hoạt động rất tốt trên ứng dụng Keep dành cho thiết bị di động.

Nguồn: LVtech