Tạo phiếu tự đánh giá trong Classroom với bản beta mới

Tháng 6 21, 2019


Tính năng mới:

Bây giờ giáo viên có thể tạo các bảng đánh giá trong Classroom với bản beta mới. Giáo viên và quản trị viên Classroom có thể yêu cầu đăng ký sử dụng phiên bản beta bằng cách điền vào biểu mẫu này.

Ảnh hưởng: quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Bảng đánh giá thường được sử dụng với các bài tập phức tạp đòi hỏi nhiều bước và tiêu chí. Bây giờ, giáo viên có thể tạo và đính kèm một phiếu tự đánh giá vào một bài tập như một hướng dẫn cho sinh viên và để tham khảo lại.

Đối với người dùng là doanh nghiệp, bảng đánh giá có thể được sử dụng để đánh giá các chiến lược trong kế hoạch tiếp thị hoặc để đánh giá hiệu suất đối với các kế hoạch chính yếu trong doanh nghiệp.

Với phiên bản beta này, người dùng có thể tạo ra các bảng đánh giá đáp ứng từng nhu cầu cụ thể, giúp cung cấp phản hồi phong phú nhanh hơn và dễ dàng hơn cho các bên liên quan.

Làm thế nào để bắt đầu:

Quản trị viên và giáo viên Classroom: đăng ký bản beta tại đây.

Thông tin bổ sung:

Bản beta này được bảo vệ bởi các điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật của Classroom. Điều này có nghĩa là giáo viên và người hướng dẫn có thể yêu cầu được đưa vào danh sách trắng riêng đối với bản beta này. Quản trị viên có thể yêu cầu quyền truy cập cho miền hoặc một nhóm người dùng cụ thể.

Chi tiết ra mắt

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được TẮT theo mặc định. Một khi được chấp nhận tham gia bản beta, tính năng này có thể được kích hoạt ở cấp độ tên miền và nhóm.

Nguồn: LVtech