Tạo phím tắt trong Drive với bản beta mới

Tháng 8 20, 2019


Tính năng mới:

Google đã ra mắt phiên bản beta mới cho phép người dùng tạo các phím tắt trong Drive, giúp dễ dàng tham chiếu và sắp xếp các tập tin và thư mục.

Để tìm hiểu thêm và nếu có nhu cầu đăng ký phiên bản beta này, vui lòng xem tại đây. Google sẽ bắt đầu chấp thuận cho các tên miền tham gia chương trình này trong vài tuần tới.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Các phím tắt trỏ đến các tập tin được lưu trữ trong một thư mục khác hoặc trong một ổ đĩa khác - như “Được chia sẻ với tôi” hay “ổ đĩa người dùng khác” giúp dễ dàng hiển thị nội dung mà không cần tạo các bản sao của tập tin.

Ví dụ: nếu Paul trong nhóm tiếp thị chia sẻ tài liệu từ bộ nhớ dùng chung của nhóm cho toàn bộ nhóm bán hàng, Greta trong nhóm bán hàng có thể tạo một lối tắt đến tài liệu đó trong bộ nhớ dùng chung của nhóm bán hàng. Trước đây, vì các tài liệu có thể được sở hữu bởi hai bộ nhớ dùng chung, Greta cần phải tạo một bản sao của tài liệu cho bộ nhớ dùng chung của nhóm, sau đó tài liệu này có thể nhanh chóng bị lỗi thời.

Ngoài ra, tùy chọn “Thêm vào Drive của tôi” hiện tại sẽ được thay thế bằng “Thêm phím tắt vào Drive”. Lưu ý rằng các tập tin hiện đang ở hai vị trí trong “Drive của tôi” sẽ tiếp tục vẫn ở tình trạng như vậy tại thời điểm này (ví dụ: các tập tin đã được thêm vào “Drive của tôi” trước đó).

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: quản trị viên có nhu cầu sử dụng các phím tắt Google Drive beta đăng ký tại đây. Google sẽ bắt đầu chấp thuận các tên miền tham gia chương trình trong vài tuần tới.
  • Người dùng cuối: một khi tính năng này được bật cho miền, để tạo lối tắt:
    • Trong các tệp Docs, Sheets, Slides, người dùng sẽ thấy một nút mới “Thêm lối tắt vào tập tin này trong Drive” bên cạnh nút “Gắn dấu sao” ở trên cùng.
    • Từ đó, người dùng có thể chọn vị trí trong Drive muốn phím tắt xuất hiện. Từ Google Drive, người dùng có thể nhấp chuột phải vào một tập tin và chọn “ Thêm phím tắt vào Drive”, hoặc kéo và thả một mục vào thư mục trong “Drive của tôi”.

Thông tin bổ sung:

Người dùng có thể tạo một phím tắt cho các loại nội dung sau:

  • Các tập tin Google Docs, Google Slides, Google Sheets 
  • Các tập tin định dạng JPG, PDF và Microsoft Office 
  • Thư mục

Các phím tắt được hiển thị cho tất cả những người dùng có quyền truy cập vào thư mục hoặc ổ đĩa chứa phím tắt. Lưu ý rằng tạo phím tắt không có nghĩa là chia sẻ quyền truy cập vào tập tin hoặc thư mục.

Chi tiết ra mắt

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite

Nguồn: LVtech