Tạo Tài khoản Google cho con trẻ

Tháng 1 04, 2021


Người dùng có thể tạo Tài khoản Google cho con trẻ dưới 13 tuổi (hoặc độ tuổi được áp dụng ở quốc gia) và quản lý tài khoản đó bằng ứng dụng Family Link. Với Tài khoản Google, con trẻ có quyền truy cập vào các sản phẩm của Google như Tìm kiếm, Chrome và Gmail, đồng thời phụ huynh có thể thiết lập các quy tắc cơ bản về kỹ thuật để giám sát con trẻ. 

Tạo tài khoản

Cần khoảng 15 phút để tạo Tài khoản Google cho con trẻ.

Bằng ứng dụng Family Link

Lưu ý: nếu người dùng sống ở Liên minh Châu Âu và con từ 13 đến 15 tuổi, hãy làm theo các bước trong phần Trên thiết bị Android mới.

 1. Mở ứng dụng Family Link . Nếu phụ huynh không có ứng dụng này, hãy truy cập vào trang thiết lập Family Link để bắt đầu.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Tạo .
 3. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để tạo tài khoản.

 4. Khi hoàn tất, một thông báo xác nhận sẽ hiển thị trên màn hình.

Trên thiết bị Android mới

Hãy làm theo các bước sau để tạo Tài khoản Google cho con trẻ dưới 13 tuổi (hoặc độ tuổi được áp dụng ở quốc gia) khi thiết lập một thiết bị mới chạy Android 5.1 trở lên.

 1. Bật thiết bị mới và làm theo các hướng dẫn trên màn hình để thiết lập thiết bị.
 2. Khi người dùng được yêu cầu đăng nhập bằng Tài khoản Google, hãy nhấn vào Tạo tài khoản mới. Nếu không nhìn thấy mục "Tạo tài khoản mới", trước tiên, hãy nhấn vào Tùy chọn khác. 
 3. Nhập tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ email và mật khẩu của con trẻ.
 4. Làm theo hướng dẫn để đăng nhập bằng Tài khoản Google của phụ huynh, cung cấp sự đồng ý của phụ huynh và chọn các tùy chọn cài đặt cho con trẻ.

Trên Chromebook mới

Làm theo các bước sau để tạo Tài khoản Google cho con trẻ dưới 13 tuổi (hoặc độ tuổi được áp dụng ở quốc gia) khi thiết lập một thiết bị mới chạy ChromeOS M71 trở lên.

 1. Bật thiết bị mới và làm theo các hướng dẫn trên màn hình để thiết lập thiết bị.
 2. Khi được yêu cầu đăng nhập bằng Tài khoản Google, hãy nhấn vào Tạo tài khoản mới. Nếu không nhìn thấy mục "Tạo tài khoản mới", trước tiên, hãy nhấn vào Tùy chọn khác. 
 3. Nhập tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ email và mật khẩu của con trẻ
 4. Làm theo hướng dẫn để đăng nhập bằng Tài khoản Google của phụ huynh, cung cấp sự đồng ý của phụ huynh và chọn các tùy chọn cài đặt cho con trẻ.

Trên thiết bị Android đã được thiết lập

Làm theo các bước sau để tạo Tài khoản Google cho con trẻ dưới 13 tuổi (hoặc độ tuổi được áp dụng ở quốc gia) dùng để đăng nhập vào một thiết bị hiện có chạy Android 5.1 trở lên.

Lưu ý: Các hướng dẫn thêm và xóa tài khoản trên thiết bị sẽ khác nhau. Nếu các hướng dẫn bên dưới không áp dụng, hãy tìm kiếm trong trung tâm trợ giúp của thiết bị để biết thêm thông tin.

 1. Xóa mọi tài khoản hiện có trên thiết bị.
 2. Xóa mọi ứng dụng, ảnh hoặc dữ liệu khác không muốn con trẻ có quyền truy cập khỏi thiết bị.
 3. Làm theo các bước để thêm một tài khoản mới vào thiết bị.
 4. Khi được yêu cầu đăng nhập bằng Tài khoản Google, hãy nhấn vào Tạo tài khoản mới. Nếu không nhìn thấy mục "Tạo tài khoản mới", trước tiên, hãy nhấn vào Tùy chọn khác. 
 5. Nhập tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ email và mật khẩu của con trẻ.
 6. Làm theo hướng dẫn để đăng nhập bằng Tài khoản Google của chính phụ huynh, cung cấp sự đồng ý của phụ huynh và chọn các tùy chọn cài đặt cho con trẻ.

Trên các thiết bị và máy tính khác

 1. Truy cập vào trang tạo Tài khoản Google.
 2. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để tạo tài khoản cho con trẻ. Phụ huynh sẽ nhập những thông tin như tên con, địa chỉ email mà con muốn dùng và ngày sinh của con.
 3. Đăng nhập bằng Tài khoản Google của chính phụ huynh và chọn một cách để cung cấp sự đồng ý của phụ huynh cho tài khoản của con trẻ.
 4. Khi tạo xong tài khoản, người dùng sẽ thấy một thông báo xác nhận trên màn hình.

Khắc phục sự cố

Q: Phụ huynh muốn quản lý một Tài khoản Google hiện có bằng ứng dụng Family Link

A: Tìm hiểu cách thêm tính năng giám sát vào Tài khoản Google hiện có của con trẻ.

Q: Phụ huynh muốn xóa một Tài khoản Google hiện có, sau đó tạo lại tài khoản đó trong ứng dụng Family Link

A: Mỗi địa chỉ Gmail chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu xóa địa chỉ email thì sau này phụ huynh sẽ không thể sử dụng lại địa chỉ đó.

Q: Con trẻ có một Tài khoản Google thông qua trường học

A: Người dùng có thể thêm tài khoản trường học của con trẻ dưới dạng một người dùng khác trên thiết bị Android của con trẻ. Tuy nhiên, các tính năng giám sát của phụ huynh trong Family Link sẽ không áp dụng cho tài khoản đó.

Q: Phụ huynh muốn quản lý một Tài khoản Google cho con trẻ trên 13 tuổi của mình (hoặc độ tuổi được áp dụng ở quốc gia)

A:Nếu con trẻ trên 13 tuổi (hoặc độ tuổi được áp dụng ở quốc gia) và muốn có Tài khoản Google, thì con trẻ có thể tạo tài khoản riêng. Sau đó, phụ huynh có thể thêm tính năng giám sát vào tài khoản của con trẻ.

Q: Phụ huynh bị tính phí khi thiết lập tài khoản của con trẻ

A: Với vai trò là phụ huynh, người dùng phải đưa ra sự đồng ý khi tạo Tài khoản Google cho con trẻ. Một cách để đưa ra sự đồng ý là dùng thẻ tín dụng của phụ huynh. Mặc dù sẽ không bị tính phí, nhưng một khoản phí ủy quyền tạm thời có thể được tính vào thẻ để xác minh rằng thẻ hợp lệ. Trong hầu hết các trường hợp, khoản phí ủy quyền tạm thời sẽ được xóa khỏi tài khoản trong vòng 48 giờ.

Nguồn: LVtech