Tạo và chèn băng chuyền hình ảnh trong Google Site mới

Tháng 5 28, 2019


Tóm tắt

Việc chỉnh sửa trang web giờ trở nên dễ dàng hơn khi chia sẻ lựa chọn hình ảnh trong Trang web mới bằng cách tạo một slide hình ảnh mới. Người dùng có thể sử dụng loại nội dung mới này để làm nổi bật các hình ảnh trên trang web.

Để chèn một Slide hình ảnh vào Trang web:

 • Ở  thanh bên bên phải, nhấp vào  Chèn > Băng chuyền hình ảnh
 • Chọn hình ảnh để tải lên hoặc chọn từ hình ảnh đã tải lên.
  • Kéo hình ảnh để sắp xếp lại theo ý muốn.
  • Di chuột qua hình ảnh để xóa hoặc thêm văn bản thay thế.

Để đặt cài đặt trình chiếu, nhấp vào biểu tượng bánh răng ở trên cùng bên phải và chọn một trong các tùy chọn sau:

  • Tự động bắt đầu: hình ảnh sẽ tự động quay vòng.
  • Hiển thị dấu chấm: hiển thị các chỉ số của tiến trình trình chiếu.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 7/5/2019.
 • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 7/5/2019.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

 • Tính năng này được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech