Tạo và làm việc với các tài liệu có nhiều hướng trang trong Google Docs

Tháng 12 18, 2020


Tính năng mới:

Google đã hỗ trợ việc tạo và làm việc với các tài liệu yêu cầu nhiều hướng trang trong Google Docs dễ dàng hơn.

Đối với các tài liệu được tạo trong Google Docs, giờ đây người dùng có thể thay đổi hướng trang trên cơ sở từng phần. Điều này sẽ cho phép nhường chỗ cho nội dung nhiều hơn như bảng và hình ảnh có được không gian rộng hơn theo chiều ngang. Người dùng cũng sẽ có thể chỉnh sửa, nhập và xuất các tài liệu Microsoft Word có chứa cả trang dọc và ngang.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối:

Tại sao quan trọng:

Google biết rằng điều quan trọng là các tập tin và tài liệu trông nhất quán cho dù người dùng sử dụng ứng dụng nào. Những cải tiến này giúp tạo và chia sẻ các tài liệu đa dạng có chứa các bảng, biểu đồ, sơ đồ và hình ảnh rộng rãi hơn.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: tnh năng này sẽ khả dụng theo mặc định. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách thay đổi cài đặt trang trên Google Docs.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai  (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 10/12/2020.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai  (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 5/1/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng của Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard và Enterprise Plus, cũng như các khách hàng của G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education và Nonprofits.
  • Khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech