Tắt chế độ xem cuộc trò chuyện trong ứng dụng Gmail dành cho thiết bị di động

Tháng 8 24, 2018


Trong Gmail, thư trả lời email được nhóm lại với nhau thành “cuộc hội thoại” để dễ dàng hơn trong việc theo dõi. Tuy nhiên, một số người dùng thích xem từng email được liệt kê riêng lẻ trong hộp thư đến. Điều này có thể thực hiện trên web bằng cách bật tắt “Chế độ xem cuộc hội thoại” trong trình đơn Cài đặt.

 1. Mở Gmail.
 2. Ở phía trên bên phải, nhấp vào Cài đặt .
 3. Nhấp vào Cài đặt.
 4. Cuộn xuống mục "Chế độ xem cuộc hội thoại".
 5. Chọn Bật chế độ xem cuộc hội thoại (thư sẽ được nhóm lại) hoặc Tắt chế độ xem cuộc hội thoại (thư sẽ không được nhóm lại).
 6. Ở dưới cùng của trang, nhấp vào Lưu thay đổi.


Google hiện đang cung cấp tính năng tương tự này cho ứng dụng Gmail dành cho Android và iOS. Nếu người dùng hiện đã tắt chế độ xem cuộc hội thoại trên web, tính năng này cũng sẽ bị tắt trên ứng dụng dành cho thiết bị di động.


Android

 1. Mở ứng dụng Gmail .
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy chạm vào biểu tượng Menu Cài đặt.
 3. Chạm vào địa chỉ tài khoản.
 4. Bên cạnh hộp "Chế độ xem cuộc hội thoại", hãy chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm.

iOS

 1. Mở ứng dụng Gmail .
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy chạm vào biểu tượng Menu Cài đặt.
 3. Chạm vào địa chỉ tài khoản.
 4. Bật hoặc tắt Chế độ xem cuộc hội thoại.


Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đang triển khai dần (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech