Tắt tính năng mã khóa trong Google Drive, Docs, Sheets, Slides trên iOS

Tháng 2 28, 2018


Trước đây, nhận được phản hồi từ khách hàng mong muốn tăng cường bảo mật cho các tập tin trên thiết bị iOS, Google triển đã khai tính năng mã khoá cho các ứng dụng Google Drive, Docs, Sheets, Slides. Tuy nhiên, theo thời gian, Google đã tìm hiểu rằng không chỉ là nội dung trong Google Drive có giá trị, địa chỉ liên hệ, lịch và email đều quan trọng - tất cả đều được phải được đảm bảo về bảo mật.

Do đó, Google đặc biệt hỗ trợ về quản lý thiết bị di động (MDM) trên iOS. Chẳng hạn như, các cải tiến gần đây cung cấp cho quản trị viên khả năng hiển thị và kiểm soát thiết bị IOS được triển khai của doanh nghiệp tốt hơn. Thực tế, với MDM, quản trị viên có thể thực thi mã khóa trên tất cả các thiết bị iOS truy cập vào dữ liệu của công ty và có thể xóa dữ liệu tài khoản trên một thiết bị nếu như thiết bị đó bị xâm nhập.

Do tăng cường đầu tư vào yêu tố bảo mật trên thiết bị iOS, Google sẽ chấm dứt hỗ trợ cho tính năng mã khoá trong ứng dụng Google Drive, Docs, Sheets, Slides trên thiết bị iOS được đăng nhập bằng tài khoản G Suite. Hỗ trợ sẽ kết thúc vào ngày 4-12-207 và Google sẽ xóa bỏ tính năng này hoàn toàn sau ngày 8-1-2018.

Google khuyến nghị các quản trị viên sử dụng MDM để triển khai bảo mật với mật mã trên tất cả các thiết bị iOS:

  • Các chính sách mật khẩu bảo vệ tất cả nội dung trên các thiết bị được quản lý bao gồm email, ảnh, địa chỉ liên hệ và các dữ liệu khác của doanh nghiệp/tổ chức bên cạnh Google Drive, Docs, Sheets, Slides.
  • Hỗ trợ các doanh nghiệp/tổ chức kiểm soát tốt hơn về kiểu mã khóa, độ dài mã khóa, thời hạn mã khóa cũng như tùy chọn xóa thiết bị từ xa.

Bắt đầu từ ngày 4-12-2017, bất kỳ người dùng đăng nhập bằng tài khoản G Suite có tính năng này sẽ thấy thông báo yêu cầu xác nhận và tắt chức năng hoặc tạm thời bỏ qua thông báo. Bắt đầu từ ngày 8-1-2018, tất cả các phiên bản Google Drive, Docs, Sheets, Slides trên iOS mới sẽ không còn tính năng mã khóa trong ứng dụng.

Nguồn: LVtech