Thao tác nhanh hơn với tùy chỉnh các tác vụ vuốt trong Gmail trên iOS

Tháng 4 06, 2019


Tóm tắt: Giờ đây, người dùng có thể thiết lập các tác vụ vuốt trong Gmail trên iOS để thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây: Lưu trữ, Chuyển vào Thùng rác, Đánh dấu là đã đọc / chưa đọc, Tạm ẩn và Chuyển đến.

Gần đây Google đã công bố thiết kế hoàn toàn mới cho Gmail trên thiết bị di động với nhiều cải tiến mới về hiệu suất. Để giúp người dùng hoàn thành công việc nhanh hơn, giờ đây người dùng có thể tùy chỉnh các hành động có thể thực hiện khi vuốt email trong Gmail trên thiết bị iOS.

Người dùng có thể truy cập cài đặt cấu hình vuốt bằng cách vào ứng dụng Gmail iOS và điều hướng đến Cài đặt > Thao tác vuốt và chọn các tùy chọn vuốt để có thể làm việc tốt nhất.

Ngoài việc sử dụng tác  vụ vuốt để nhanh chóng xử lý email, người dùng cũng có thể sử dụng các tác vụ tương tự để phân loại thông báo. Ví dụ: nếu muốn tạm ẩn email, có thể nhấn mạnh (3D Touch) hoặc nhấn lâu vào thông báo Gmail iOS và nhấp trực tiếp vào "Tạm ẩn" để chọn ngày và thời gian tạm ẩn cho đến khi hiển thị lại.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang mở rộng triển khai (có thể hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 28/3/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 28/03/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech