Thay đổi cách xem ảnh và video trong Google Drive

Tháng 2 28, 2018


Hiện nay, trong Google Drive, người dùng có thể xem Google Photos trực tiếp qua tab trong điều hướng bên trái và từ các thư mục bên trong My Drive.

Vào đầu tháng 1/2018, Google sẽ đơn giản hóa điều hướng Drive bằng cách xóa tab Google Photos. Người dùng có thể tiếp tục truy cập ảnh và video trong Drive bằng cách tạo thư mục Google Photos trong My Drive.

Người dùng vẫn có thể truy cập ảnh và video trong Google Photos trên web, Android và iOS.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Đã khả dụng với Bản phát hành nhanh, riêng Bản phát hành theo định kỳ sẽ khả dụng vào tháng 1/2018.

Vui lòng theo dõi lịch phát hành G Suite cho ngày ra mắt cụ thể.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai (1- 3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech