Thay đổi đối với nhiều hộp thư đến trong Gmail bắt đầu từ ngày 20/2/2020

Tháng 2 20, 2020


Tính năng mới:

Google đang cập nhật cách thức hoạt động của nhiều hộp thư đến trong Gmail. Cụ thể, bắt đầu từ ngày 20/2/2020, đối với các miền phát hành nhanh và ngày 5/3/2020 đối với các miền phát hành theo định kỳ, Google sẽ tăng cường nhiều hộp thư đến để hỗ trợ cuộn độc lập, thanh công cụ thống nhất và điều chỉnh độ rộng trong cấu hình thanh bên phải.

Ngoài ra, bắt đầu vào những ngày này, nhiều hộp thư đến sẽ không còn hỗ trợ bố cục ba ngăn với khung xem trước (giờ được đổi tên thành “khung đọc”).

Ảnh hưởng: 

Người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Nhiều hộp thư đến giúp người dùng thoát ra các email chính, như các tác vụ quan trọng hoặc từ những người cụ thể và hiển thị cùng với hộp thư đến chính trong Gmail, theo cách tùy chỉnh hoàn toàn.

Thông tin chi tiết:

Cấu hình ngăn chia không còn được hỗ trợ

Bắt đầu từ ngày 20/2/2020, đối với các miền phát hành nhanh và ngày 05/03/2020, đối với các miền phát hành theo định kỳ, cấu hình nhiều hộp thư đến có khung xem trước (giờ được đổi tên thành “khung đọc”) sẽ không còn được hỗ trợ.

Nếu người dùng hiện có nhiều hộp thư đến trong một cấu hình không được hỗ trợ, sẽ thấy một thông báo trong Gmail thông báo về sự thay đổi sắp tới này. Khi thay đổi này có hiệu lực, khung xem trước sẽ tắt nếu sử dụng nhiều hộp thư đến. Nếu người dùng muốn tiếp tục sử dụng khung xem trước (nghĩa là khung đọc), sẽ cần sử dụng loại hộp thư đến khác với nhiều hộp thư đến. Người dùng có thể làm điều này bằng cách đi tới Cài đặt > Hộp thư đến > Loại hộp thư đến.

Biểu ngữ thông báo trong Gmail

Cài đặt loại hộp thư đến trong Gmail

Cấu hình nhiều hộp thư đến và khung đọc dễ dàng hơn

Vào những ngày này, Google cũng sẽ di chuyển các cài đặt cho nhiều hộp thư đến ra khỏi thẻ Nâng cao và đưa vào thẻ Hộp thư đến với các cấu hình hộp thư đến khác để sắp xếp phù hợp hơn với mong đợi của người dùng.

Khi những thay đổi này có hiệu lực, người dùng sẽ có thể bật hoặc tắt khung đọc bằng cách nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Cài đặt > Hộp thư đến > Ngăn đọc. Với chế độ xem trước khung đọc, người dùng có thể mở thư bên cạnh danh sách các cuộc hội thoại, giúp việc đọc và viết thư nhanh hơn đồng thời cung cấp nhiều ngữ cảnh hơn.

Cài đặt khung đọc trong Gmail

Thanh cuộn riêng lẻ cho nhiều hộp thư đến, bảng điều chỉnh và phần có thể thu gọn

Bắt đầu vào những ngày này, khi cấu hình thanh bên phải của nhiều hộp thư đến được bật, mỗi hộp thư đến sẽ có một thanh cuộn riêng. Điều này sẽ cho phép người dùng cuộn riêng trong hộp thư đến khi cần để có thể điều hướng email linh hoạt hơn. Trước đây, người dùng chỉ có thể cuộn cả hai hộp thư đến cùng một lúc.

Dải phân cách ở phía bên phải giữa hộp thư đến và nhiều hộp thư đến sẽ được điều chỉnh, cho phép người dùng thu nhỏ hoặc tối đa hóa mỗi bảng khi cần.

Cũng với bản cập nhật này, các phần bổ sung trong nhiều hộp thư đến hiện có thể thu gọn.

Một thanh công cụ tác vụ cho nhiều hộp thư đến

Cũng sẽ có một thanh công cụ tác vụ trên nhiều hộp thư đến. Điều này sẽ cho phép người dùng thực hiện các t1c vụ trên nhiều phần và đảm bảo rằng chức năng xử lý và các phím tắt hoạt động ổn định. Hiện tại, ở đầu mỗi hộp thư đến, có một thanh công cụ riêng cho từng phần trong cấu hình dưới cùng và trên cùng, nhưng không có thanh công cụ cho bất kỳ phần bổ sung nào cho cấu hình bên phải. Bây giờ, sẽ có một thanh công cụ hợp nhất cho toàn bộ hộp thư đến trong tất cả các cấu hình.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên cho các tính năng này.
  • Người dùng cuối: khi những thay đổi này bắt đầu được triển khai cho miền, khung xem trước sẽ tắt nếu người dùng sử dụng nhiều hộp thư đến. Nếu người dùng muốn tiếp tục sử dụng khung xem trước, sẽ cần sử dụng loại hộp thư đến khác với nhiều hộp thư đến. Người dùng có thể làm điều này bằng cách đi tới Cài đặt > Hộp thư đến > Loại hộp thư đến.

Các thanh cuộn riêng lẻ, bảng điều chỉnh, các phần có thể thu gọn trong nhiều hộp thư đến và thanh công cụ tác vụ duy nhất sẽ khả dụng theo mặc định.


Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 20/2/2020
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 5/3/2020

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Nguồn: LVtech