Thay đổi đối với nội dung được nhúng trên Google Sites cổ điển

Tháng 6 15, 2018


Google đang nâng cấp phương thức hộp HTML hoạt động trên Google Site cổ điển. Việc nâng cấp này sẽ cải thiện hiệu suất và bảo mật, nhưng cũng có thể thay đổi giao diện của một số phần tử được nhúng. Người soạn thảo trang web có thể muốn thực hiện một số điều chỉnh đơn giản để các thành phần nhúng xuất hiện theo mong muốn. Lưu ý rằng điều này chỉ ảnh hưởng đến các trang web được quản lý trong Sites cổ điển. Các trang web được quản lý trong Sites mới không bị ảnh hưởng.

Hộp HTML được nâng cấp có thể thay đổi giao diện trực quan

Khi các hộp được nâng cấp, người dùng có thể nhận thấy một số thay đổi trực quan đối với phần tử được nhúng. Các thay đổi trực quan bao gồm:

  • Cải thiện hình thức nội dung được nhúng phong phú hơn (ví dụ: hình ảnh Twitter, nút và hơn thế nữa).
  • Kích thước hiển thị khác nhau của phần tử được nhúng.
  • Kiểu dáng khác nhau của phần tử được nhúng.

Do những thay đổi này, người dùng khi sọn thảo trang web có thể muốn kiểm tra nội dung được nhúng vẫn xuất hiện như mong muốn. Nếu cần, người soạn thảo trang web có thể:

  • Điều chỉnh chiều cao và chiều rộng: sử dụng các điều khiển theo cách thủ công (hình sau) để hộp phù hợp với nội dung được nhúng tốt hơn.
  • Điều chỉnh định dạng: người dùng có thể muốn điều chỉnh HTML nhúng để phù hợp với kiểu trang. Nếu người dùng nhận được mã từ bên thứ ba, hãy kiểm tra xem có tùy chọn định dạng hay không.

Nếu trình chỉnh sửa muốn hoàn nguyên về giao diện được nhúng kế thừa, người dùng có thể kiểm tra tùy chọn “Sử dụng tính năng nhúng HTML cũ”. Phần tử nhúng sau đó sẽ xuất hiện giống như trước cho đến khi tự động nâng cấp vào ngày 30/06:

Hai giai đoạn để nâng cấp

Sẽ có hai giai đoạn cho những thay đổi này:

  • Giai đoạn 1: Đã bắt đầu có hiệu lực, Google sẽ nâng cấp các hộp HTML khi người soạn thảo mở hộp HTML trên trang web cổ điển.
  • Giai đoạn 2: Vào ngày 30/06, Google sẽ tự động nâng cấp tất cả các hộp HTML cũ vẫn đang duy trì.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Giai đoạn 1 (nâng cấp trong khi nội dung đang được chỉnh sửa) khởi chạy cho cả Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kì vào ngày 25/5.

Giai đoạn 2 (nâng cấp tự động) khởi chạy cho cả Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kì vào ngày 30/06.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech