Thay đổi luồng trong chế độ xem cuộc hội thoại của Gmail

Tháng 4 08, 2019


Những tính năng mới: Google sẽ tung ra một số thay đổi về cách Gmail xử lý email khi người dùng bật chế độ xem cuộc hội thoại. Trước đây, Gmail sẽ xâu chuỗi các email với nhau khi một trong hai điều kiện dưới đây là đúng:

 1. Email được gửi để trả lời cho người khác
 2. Email có:
  • Cùng Người gửi hoặc người nhận,
  • Cùng chủ đề,
  • Và được gửi trong vòng một tuần đối với một email trước đó trong chuỗi.

Với thay đổi này, Google bổ sung thêm yêu cầu một tiêu đề tham chiếu của thư đến, nếu có, phải tham chiếu ID của các email trước đó để xâu chuỗi (xem ví dụ trong hình ảnh sau). Điều này có nghĩa là nếu người dùng nhận được hai email có cùng chủ đề từ cùng một người gửi, những email này sẽ không được xâu chuỗi lại với nhau trừ khi email này có tham chiếu rõ ràng đến email kia.

Ảnh hưởng: người dùng cuối.

Tại sao sử dụng: Thay đổi này giúp đảm bảo các email chỉ được xâu chuỗi khi có mối quan hệ nhất định với nhau.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: không yêu cầu hành động.
 • Người dùng cuối: không yêu cầu hành động. Người dùng sẽ thấy những thay đổi này xuất hiện trên Gmail trên web và trên các ứng dụng di động.

Chi tiết bổ sung

Nếu đang quản lý một hệ thống gửi thông báo email đến người dùng và muốn email được xâu chuỗi trong chế độ xem cuộc hội thoại của Gmail, thì người dùng phải đảm bảo rằng thông báo:

 • Có cùng chủ đề
 • Có các tiêu đề tham chiếu mà ID tham chiếu đã thấy trước đó trong chuỗi hoặc có các tiêu đề tham chiếu liên quan đến cùng một ID email

Ngoài ra, nếu người dùng không muốn tin nhắn của mình được xâu chuỗi trong Gmail, người dùng có thể có các chủ đề khác nhau hoặc gửi từng tin nhắn với giá trị tiêu đề Tham khảo duy nhất sẽ không bao giờ khớp với tin nhắn khác.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 29/3/2019.
 • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 12/4/2019.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng cho tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech