Thay đổi thiết lập đối với các thiết bị Android thuộc sở hữu doanh nghiệp

Tháng 2 28, 2018


Quản trị viên G Suitecó thể sử dụng Google Mobile Management để quản lý, bảo mật và theo dõi các thiết bị di động trong doanh nghiệp/tổ chức. Ngoài ra, nếu cung cấp thiết bị cho nhân viên, quản trị viên có thể áp dụng các chính sách điều chỉnh cài đặt ứng dụng, cài đặt mạng, tùy chọn bảo mật và hơn thế nữa.

Nếu đã kích hoạt chế độ Quản lý nâng cao, quản trị viên có thể thiết lập thiết bị Android* thuộc sở hữu của doanh nghiệp/tổ chức theo một trong hai cách:

  • Quản trị viên có thể thêm thiết bị trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, tự động gán quyền sở hữu cho doanh nghiệp/tổ chức.
  • Quản trị viên có thể cho phép người dùng cá nhân chuyển nhượng quyền sở hữu thiết bị của họ cho doanh nghiệp/tổ chức khi họ thiết lập.

Nếu chọn tùy chọn thứ hai, người dùng này sẽ thấy các thay đổi cho thiết lập bắt đầu từ ngày 12/02/2018 (* với điều kiện các thiết bị này phải chạy Android 6.0 trở lên).

Hiện tại, khi sử dụng thiết bị Android hoàn toàn mới (hoặc thiết bị đã được khôi phục theo chế độ khi xuất xưởng), người dùng thêm tài khoản G Suite vào thiết bị đó trước khi thêm tài khoản cá nhân thì phải đánh dấu vào hộp kiểm để chỉ định quyền sở hữu thiết bị cho doanh nghiệp/tổ chức. (Nếu thêm tài khoản cá nhân trước, khi đó người dùng sẽ được yêu cầu thiết lập hồ sơ công việc khi thêm tài khoản G Suite vào sau đó). Google biết rằng vẫn có một số người dùng đã bỏ qua bước chỉ định quyền sở hữu thiết bị thuộc doanh nghiệp/tổ chức, thậm chí đó là thiết bị thuộc sở hữu doanh nghiệp/tổ chức, dẫn đến việc quản lý bị phân mảnh.

Màn hình cài đặt hiện tại


Nhằm khuyến khích nhiều người dùng lựa chọn đúng, Google đang thay đổi ngôn ngữ và tùy chọn trên màn hình này. Bắt đầu từ ngày 12/01/2018, người dùng sẽ được hỏi liệu họ sở hữu thiết bị họ đang thiết lập. Trừ khi người dùng sở hữu thiết bị cá nhân, nếu không quyền sở hữu sẽ được tự động gán cho doanh nghiệp/tổ chức. Điều này sẽ chỉ xảy ra khi người dùng thêm tài khoản G Suite vào thiết bị trước khi thêm tài khoản cá nhân của họ.

Màn hình cài đặt mới

Hy vọng điều này sẽ hỗ trợ cho việc thiết bị do doanh nghiệp/tổ chức sở hữu được thiết lập chính xác và trải nghiệm quản lý thiết bị di động được cải thiện.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Đã khả dụng với Bản phát hành nhanh, riêng Bản phát hành theo định kỳ khả dụng vào ngày 12/2/2018.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech