Thay đổi vị trí của các phòng đã đặt trong các sự kiện Google Calendar

Tháng 12 25, 2019


Tóm tắt:

Google đã thực hiện một thay đổi nhỏ để người dùng thể tìm phòng và tài nguyên trong sự kiện Google Calendar. Khi tìm xem những phòng hoặc tài nguyên nào đã được đặt cho một sự kiện, giờ đây người dùng sẽ thấy thông tin này trong danh sách khách mời và không còn trong trường vị trí.

Thông tin này sẽ không còn được sao chép trong trường vị trí của sự kiện.

Thay đổi này cho phép người dùng làm rõ địa chỉ địa lý của sự kiện trong trường vị trí, giúp khách mời nắm bắt rõ hơn về nơi diễn ra sự kiện.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 17/12/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 17/12/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

  • Thay đổi này sẽ diễn ra theo mặc định đối với tất cả người dùng.

Nguồn: LVtech