Thay hình nền bằng video trong Google Meet

Tháng 6 10, 2021


Tính năng mới:

Ngoài việc thay thế nền Google Meet bằng hình ảnh tĩnh, giờ đây người dùng có thể thay thế nền bằng video. Hiện tại, người dùng có thể chọn từ ba video do Google tạo: lớp học, bữa tiệc và khu rừng - sẽ sớm có thêm nhiều tùy chọn.

Sử dụng nền video để giúp cho cuộc gọi trở nên thú vị hơn.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Hình nền tùy chỉnh có thể giúp người dùng thể hiện tính cách của mình, cũng như giúp che môi trường xung quanh để duy trì sự riêng tư. Với tùy chọn thay thế nền bằng video, hy vọng điều này sẽ giúp cho cuộc gọi điện video trở nên thú vị hơn.

Thông tin chi tiết:

Ban đầu chỉ khả dụng trên web, sắp khả dụng trên thiết bị di động

Video nền ban đầu sẽ chỉ khả dụng khi sử dụng Google Meet trên web. Google sẽ cung cấp tính năng này trên thiết bị di động trong những tháng tới.

Yêu cầu Chrome M87 +

Bắt đầu từ ngày 30/6/2021, tính năng thay thế nền cho cả nền video và hình ảnh sẽ yêu cầu phiên bản Chrome M87 + (phát hành vào tháng 11/2020). Cập nhật Chrome để có thể tiếp tục sử dụng tính năng này.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai cho các thiết bị đủ điều kiện (tối đa 7 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 7/6/2021.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai cho các thiết bị đủ điều kiện (tối đa 7 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 18/6/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả người dùng Workspace. Cũng khả dụng đối với khách hàng đang sử dụng Google Meet bằng tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech