Thêm 4 quốc gia có thể quay số vào cuộc gọi Hangouts Meet

Tháng 5 28, 2018


Vào tháng 10/2017, Google đã công bố triển khai quay số cuộc gọi điện video Hangouts Meet với số điện thoại quốc tế cho tên miền G Suite Enterprise. Tùy chọn này giúp các thành viên trong nhóm luôn kết nối dù đang ở bất cứ nơi nào. Giờ đây, có thêm bốn quốc gia khác cũng có thể sử dụng tính năng này (với nhiều quốc gia khác trong tương lai):

  • Colombia (CO)
  • Croatia (HR)
  • Lithuania (LT)
  • Portugal (PT)

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Chỉ khả dụng đối với phiên bản G Suite Enterprise.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech