Thêm 8 quốc gia có thể quay số vào cuộc gọi Hangouts Meet

Tháng 8 23, 2018


Vào tháng 10/2017, Google đã công bố triển khai quay số cuộc gọi điện video Hangouts Meet với số điện thoại quốc tế cho tên miền G Suite Enterprise. Tùy chọn này giúp các thành viên trong nhóm luôn kết nối dù đang ở bất cứ nơi nào. Giờ đây, có thêm tám quốc gia khác cũng có thể sử dụng tính năng này (với nhiều quốc gia khác trong tương lai):

  • Argentina (AR)
  • Bulgaria (BG)
  • El Salvador (SV)
  • Georgia (GE)
  • Iceland (IS)
  • Malta (MT)
  • Slovenia (SI)
  • Thailand (TH)

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với các phiên bản G Suite EnterpriseEnterprise for Education.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai hoàn toàn (1- 3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech