Thêm favicon trong Google Sites mới

Tháng 3 16, 2018


Google Sites mới cung cấp phương thức đơn giản và trang nhã để tạo trang web. Để giúp cho trang web nổi bật, người dùng có thể tùy chỉnh favicon - biểu tượng xuất hiện trong tab trình duyệt hoặc danh sách dấu trang - phù hợp với trang web được tạo. Điều này có thể giúp người xem dễ dàng nhận diện trang web hơn và giúp củng cố thương hiệu của trang web.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Tính năng này đã khả dụng đối với Bản phát hành nhanh, riêng Bản phát hành theo định kỳ sẽ khả dụng sau 2 tuần so với Bản phát hành nhanh.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech