Thêm Google Chat, Google Calendar, và Jamboard vào Google Workspace Essentials

Tháng 3 06, 2021


Tóm tắt:

Google đang cung cấp cho các nhóm và tổ chức nhiều cách hơn để kết nối và cộng tác bằng cách thêm Google Chat, Google Calendar và Jamboard vào Google Workspace Essentials, tất cả đều được bao gồm và không thêm bất kỳ chi phí nào.

Google biết rằng các nhóm người dùng khác nhau có nhu cầu giao tiếp và cộng tác khác nhau. Hy vọng rằng, với việc bổ sung các ứng dụng này, khách hàng của Google Workspace Essentials sẽ tận dụng được những cách mới để giao tiếp và cộng tác bằng cách:

  • Sử dụng Chat để giữ kết nối với nhóm và các bên liên quan khác trong tổ chức
  • Sử dụng Jamboard và Google Meet để các cuộc họp được tiến hành phong phú và hấp dẫn hơn
  • Sử dụng Lịch để lên lịch cuộc gọi và họp nhóm

Google cũng đang bổ sung khả năng cho nhiều nhóm trong một miền đăng ký Google Workspace Essentials, ngay cả khi các nhóm khác trong miền đã đăng ký trước đó.

Truy cập http://workspace.google.com/essentials để tìm hiểu thêm về Google Workspace Essentials.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: Google Chat và Jamboard sẽ được BẬT theo mặc định. Google Calendar sẽ bị TẮT theo mặc định. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách bật hoặc tắt dịch vụ cho tổ chức.
  • Người dùng cuối: truy cập http://workspace.google.com/essentials để tìm hiểu thêm về Google Workspace Essentials.

Thời gian triển khai:

  • Các tính năng này hiện đã khả dụng.

Phiên bản phát hành:

  • Những thay đổi này chỉ áp dụng đối với khách hàng của Google Workspace Essentials.
  • Những thay đổi này không liên quan đến Google Workspace Enterprise Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard hoặc Enterprise Plus hoặc G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education hoặc Nonprofits.

Nguồn: LVtech