Thêm khả năng hiển thị và kiểm soát phương thức sử dụng Drive File Stream trong doanh nghiệp/tổ chức

Tháng 5 09, 2019


Tính năng mới:

Google cung cấp cho quản trị viên nhiều quyền kiểm soát hơn đối với dữ liệu doanh nghiệp/tổ chức bằng cách tích hợp các điều khiển cho Drive File Stream vào giao diện quản lý thiết bị của Google. Drive File Stream truyền dữ liệu giữa các thiết bị với đám mây để đảm bảo người dùng có thể truy cập các tập tin cần dùng một cách an toàn và hiệu quả cho dù đang trực tuyến hay ngoại tuyến. Quản lý thiết bị giúp quản trị viên dễ dàng quản lý và bảo vệ dữ liệu của doanh nghiệp/tổ chức trên các thiết bị.

Việc tích hợp này sẽ cho phép quản trị viên:

 • Kiểm soát thiết bị nào có thể sử dụng Drive File Stream bằng cách hạn chế sử dụng cho các thiết bị thuộc sở hữu của doanh nghiệp/tổ chức.
 • Xem trạng thái của Drive File Stream trên thiết bị (kích thước của bộ đệm nội dung ngoại tuyến, phiên bản phần mềm, thời gian đồng bộ hóa lần cuối, v.v.).
 • Chặn thiết bị từ xa và xóa nội dung ngoại tuyến của tài khoản khỏi máy nếu bị mất hoặc không muốn Drive File Stream được sử dụng trên thiết bị.

Ảnh hưởng: chỉ quản trị viên.

Tại sao sử dụng:

Drive File Stream là cách đơn giản và hiệu quả để người dùng truy cập dữ liệu Drive trên các thiết bị Windows và Mac. Việc tích hợp này cung cấp các công cụ cho quản trị viên để có thêm khả năng hiển thị về cách thức sử dụng trong doanh nghiệp/tổ chức và đảm bảo dữ liệu của doanh nghiệp/tổ chức được bảo vệ bằng cách kiểm soát thiết bị nào có thể được sử dụng để truy cập Drive File Stream. Với khả năng chặn hoặc xóa bộ nhớ đệm của ổ đĩa chỉ với một vài cú nhấp chuột, quản trị viên có quyền kiểm soát nhiều hơn đối với các hoạt động khắc phục.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên:
  • Để xem thông tin Drive File Stream đối với các thiết bị cụ thể trong Admin console: tại Admin console > Quản lý thiết bị > Thiết bị.
  • Để hạn chế Drive File Stream đối với các thiết bị thuộc sở hữu của doanh nghiệp/tổ chức: Admin console > Ứng dụng > G Suite > Drive và Tài liệu > Tính năng và ứng dụng >  Drive File Stream > Chỉ cho phép Drive File Stream trên các thiết bị được ủy quyền.
  • Để phê duyệt thủ công cài đặt Drive File Stream mới, hãy chuyển đến Admin console > Quản lý thiết bị > Cài đặt > Phê duyệt thiết bị > Yêu cầu quản trị viên phê duyệt.
 • Người dùng cuối: không cần thao tác. Thông báo được gửi đến người dùng khi thiết bị bị chặn, tài khoản bị xóa hoặc nếu thiết bị đang chờ phê duyệt.

Thông tin bổ sung

Kiểm soát thiết bị sử dụng Drive File Stream

Nếu không chọn phê duyệt thủ công các thiết bị trước khi các thiết bị  này có thể sử dụng Drive File Stream (xem bên trên), sẽ không có thay đổi nào đối với cách người dùng thiết lập Drive File Stream trừ khi thiết bị có phê duyệt của quản trị viên cho xác minh điểm cuối. Tuy nhiên, quản trị viên vẫn có thể chặn và xóa dữ liệu khỏi thiết bị. Nếu kích hoạt cài đặt yêu cầu quản trị viên phê duyệt, các thiết bị có Drive File Stream đã được cài đặt sẽ được mở rộng để tiếp tục hoạt động, trừ khi thiết bị có phê duyệt của quản trị viên đang chờ xử lý để xác minh điểm cuối.

Xem trạng thái của Drive File Stream trên thiết bị

Với tích hợp mới, quản trị viên có thể xem và quản lý thông tin Drive File Stream cho các thiết bị cụ thể trong Admin console > Quản lý thiết bị > Thiết bị. Quản trị viên có thể xem thông tin như kích thước bộ đệm, nội dung ngoại tuyến, khi Drive File Stream được đồng bộ hóa lần cuối, kiểu thiết bị, hệ điều hành và hơn thế nữa.

Từ xa chặn thiết bị và xóa dữ liệu Drive File Stream

Nếu một thiết bị bị mất hoặc không muốn Drive File Stream được sử dụng trên thiết bị, quản trị viên có thể chặn thiết bị. Nếu thực hiện việc này, tất cả dữ liệu của Drive File Stream sẽ bị xóa và thiết bị sẽ không thể đăng nhập lại cũng như không thể truy cập lại Drive File Stream.

Quản trị viên có thể xem và quản lý thông tin Drive File Stream trong phần Thiết bị của Admin console

Chính sách quản trị mới để kiểm soát việc sử dụng Drive File Stream

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 10/4/2019.
 • Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 10/4/2019.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

 • Theo mặc định, các thiết bị có thể sử dụng Drive File Stream mà không cần phê duyệt cụ thể. Quản trị viên có thể yêu cầu phê duyệt thủ công bằng cách điều chỉnh cài đặt xác minh điểm cuối được mô tả ở đây.
 • Các thiết bị đã sử dụng Drive File Stream sẽ được mở rộng để tiếp tục hoạt động, trừ khi thiết bị cũng có sự phê duyệt của quản trị viên với xác minh điểm cuối.
 • Cài đặt cho phép Drive File Stream trên các thiết bị thuộc sở hữu của công ty sẽ bị TẮT theo mặc định.

Nguồn: LVtech