Thêm liên kết tùy chỉnh vào thanh điều hướng trong Google Sites mới

Tháng 4 23, 2018


Thanh điều hướng là cách người dùng đi đến trang web và giúp tìm nguồn đích nhanh chóng. Google Sites mới tự động tạo một thanh điều hướng trực quan liên kết đến nội dung bên trong trang web, nhưng đôi khi người dùng muốn tạo các liên kết riêng đến một trang khác. Đó là lý do Google đang thêm một tính năng mới, nơi người dùng có thể liên kết đến bất kỳ URL nào từ thanh điều hướng.

Người dùng có thể sử dụng trình tạo liên kết tuỳ chỉnh mới này để thêm một mục trong thanh điều hướng đến:

  • Hồ sơ hoặc trang chủ trên mạng xã hội của doanh nghiệp/tổ chức.
  • Công cụ quản lý nguồn nhân lực của doanh nghiệp/tổ chức.
  • Trang web khác của Google với các quyền truy cập khác nhau.
  • Theo dõi dự án nhóm.
  • Thư mục Drive của nhóm.
  • Bất kỳ trang web nào khác.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Tính năng này đã khả dụng với Bản phát hành nhanh, riêng Bản phát hành theo định kỳ sẽ khả dụng sau 2 tuần so với Bản phát hành nhanh.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai dần (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech