Thêm năm ứng dụng của bên thứ ba được thêm vào danh mục ứng dụng SAML tích hợp G Suite

Tháng 2 01, 2019


Những thay đổi mới:

Google bổ sung tích hợp SAML cho năm ứng dụng:

  • Carbonit
  • ComponentSpace 
  • Emburse
  • Sentry
  • Twic

Ảnh hưởng: chỉ quản trị viên.

Vì sao sử dụng:

Với đăng nhập một lần (SSO), người dùng có thể truy cập tất cả các ứng dụng trên Cloud cho doanh nghiệp bao gồm Admin console. Google hỗ trợ hai tiêu chuẩn SSO doanh nghiệp phổ biến nhất là OpenID Connect và SAML và đã có nhiều ứng dụng hỗ trợ SSO được tích hợp sẵn trong danh mục ứng dụng của bên thứ ba.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: có thể tìm thấy danh sách đầy đủ các ứng dụng được tích hợp sẵn của Google, cũng như các hướng dẫn để cài đặt trong Trung tâm trợ giúp.
  • Người dùng cuối: không yêu cầu hành động.

Chi tiết ra mắt

Lưu ý rằng ngoài các ứng dụng SAML được tích hợp sẵn, G Suite cũng hỗ trợ cài đặt "Tùy chỉnh ứng dụng SAML", nghĩa là quản trị viên có thể cài đặt bất kỳ ứng dụng của bên thứ ba nào có hỗ trợ SAML. Ưu điểm của một ứng dụng tích hợp sẵn là việc cài đặt dễ dàng hơn nhiều.

Liên kết hữu ích

Sử dụng SAML để thiết lập SSO được liên kết

Thiết lập ứng dụng SAML tùy chỉnh

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang triển khai dần (có thể hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 30/1/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang triển khai dần (có thể hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 30/1/2019.

Phiên bản phát hành:

Tất cả các phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được TẮT theo mặc định và có thể được bật ở cấp độ đơn vị tổ chức (OU).

Nguồn: LVtech