Thiết kế mới cho Cloud Search

Tháng 11 09, 2019


Tóm tắt:

Cloud Search đã có giao diện mới. Người dùng sẽ nhận thấy một số cải tiến trực quan, bao gồm:

  • Kiểu chữ giao diện sử dụng các kiểu chữ được thiết kế tùy chỉnh, dễ đọc của Google
  • Các điều khiển (như nút, hộp thoại và thanh bên) được cập nhật và nhất quán
  • Biểu tượng dễ nhìn, sắc nét, và tạo cảm giác tươi mới

Thiết kế mới cho Cloud Search

Thiết kế mới cho Cloud Search

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: tính năng này đã khả dụng.
  • Bản phát hành theo định kỳ: tính năng này đã khả dụng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

  • Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định 

Nguồn: LVtech