Thiết kế mới đối với Google Docs, Sheets, Slides và Sites trên web

Tháng 1 18, 2019


Những thay đổi mới:

Google Docs, Sheets, Slides và Sites sẽ có giao diện mới trên web. Mặc dù không có thay đổi về tính năng, người dùng sẽ nhận thấy một số cải tiến trực quan, bao gồm:

  • Kiểu chữ giao diện: sử dụng các kiểu chữ được thiết kế tùy chỉnh và rất dễ đọc của Google.
  • Các điều khiển (nút, hộp thoại và thanh bên): được cập nhật và nhất quán.
  • Biểu tượng: dễ đọc và sắc nét, tạo cảm giác mới mẻ.

Bốn sản phẩm trong bản cập nhật này kết hợp với các sản phẩm G Suite khác như Gmail và Lịch để chia sẻ ngôn ngữ thiết kế chung.

Trước

Sau

Ảnh hưởng: tất cả người dùng cuối.

Vì sao sử dụng:

Sự thay đổi này là một phần của cách tiếp cận thiết kế mới, nhất quán từ Google. Người dùng có thể nhận thấy những thay đổi tương tự trên các ứng dụng G Suite khác trong tương lai.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không yêu cầu hành động
  • Người dùng cuối: người dùng sẽ thấy giao diện mới.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang triển khai dần (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 15/1/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 12/2/2019.

Phiên bản phát hành:

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech