Thời hạn chuyển sang Gmail mới

Tháng 6 21, 2018


Gần đây, Google đã giới thiệu Chương trình người sử dụng sớm (EAP) cho Gmail mới, với các tính năng mới như Gmail ngoại tuyếnnhắc trả lời trong Gmail. Để chuẩn bị cho sự ra mắt phổ biến (GA) đến với người dùng và doanh nghiệp, Google sẽ cung cấp thêm chi tiết về lịch trình như sau
Gmail mới chính thức phát hành vào tháng 7/2018

Hiện tại, Gmail mới được sử dụng trong EAP, khách hàng có thể chọn tham gia (hoặc không) ở cấp tên miền và đơn vị tổ chức. Sau khi Gmail mới ra mắt vào tháng 7/2018, quản trị viên G Suite sẽ có các tùy chọn sau trong Admin console:

  • Chuyển ngay người dùng sang Gmail mới: trong một khoảng thời gian, người dùng sẽ vẫn có tùy chọn không tham gia.
  • Cho phép người dùng chọn tham gia Gmail mới tại thời điểm họ chọn: trong một khoảng thời gian, người dùng sẽ vẫn có tùy chọn không tham gia
  • Đợi khoảng bốn tuần cho đến khi người dùng được phép chọn tham gia Gmail mới: trong một khoảng thời gian, người dùng sẽ vẫn có tùy chọn không tham gia
    • Đây là thiết lập mặc định. Trong khoảng thời gian 4 tuần này, người dùng sẽ không có tùy chọn để chọn tham gia Gmail mới.

Khoảng tám tuần sau thông báo vào tháng 7, bất kỳ người dùng nào chưa được chuyển sang Gmail mới sẽ tự động được chuyển. Họ sẽ có tùy chọn không tham gia Gmail mới trong bốn tuần nữa.

Khoảng 12 tuần sau thông báo ra mắt phổ biến, tùy chọn không tham gia bị xóa

Khoảng 12 tuần sau thông báo ra mắt phổ biến vào tháng 7, bất kỳ người dùng nào đã chọn không tham gia Gmail mới sẽ được tự động di chuyển sang trải nghiệm mới và không có khả năng chọn tùy chọn không tham gia. Người dùng đã chuyển sang Gmail mới sẽ mất khả năng chọn tùy chọn không tham gia.

Các tính năng bổ sung và cài đặt Admin console

Xin lưu ý rằng việc cài đặt các tính năng nhạy cảm trong Admin console, như Gmail ngoại tuyến và chế độ bí mật (khởi chạy sau này), sẽ tôn trọng mọi cấu hình EAP hiện tại khi Gmail mới khởi chạy phổ biến. Nếu tổ chức không tham gia EAP, các cài đặt này sẽ TẮT theo mặc định khi Gmail mới khởi chạy phổ biến.

Dùng thử Gmail mới trong EAP

Google sẽ cung cấp thêm chi tiết về kế hoạch chuyển đổi này vào tháng 7, quản trị viên nên bắt đầu thử nghiệm Gmail mới và chuẩn bị cho người dùng ngay bây giờ.

Thông tin tham khảo

Giao diện mới của Gmail

Nguồn: LVtech